Militärmusik under Aurora 23

343827162 187212654202620 4181027755532361607 N

För att öka Försvarsmaktens förmåga att försvara Sverige genomförs övningen Aurora 23 mellan den 17 april och den 11 maj. Samtliga försvarsgrenar deltar i övningen som genomförs i framförallt södra Sverige.

Försvarsmaktens uppgift är att skydda vår demokrati, rättigheter, frihet och intressen. För att höja, öva och visa på militär förmåga genomförs dessa avancerade övningar i verkliga omgivningar och miljöer.

Med 26 000 deltagare från Sverige, USA, Storbritannien, Finland, Polen, Portugal, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Ukraina, Danmark, Österrike, Tyskland och Frankrike är övningen den största i sitt slag på över 30 år.

Hemvärnets musikkårer ingår i Försvarsmaktens insatsorganisation. Under fredstid är det främst statsceremoniell verksamhet och lokala spelningar som genomförs. Vid kris eller krig möjliggör musikkårerna, tillsammans med övriga Hemvärnet, för resten av insatsförsvaret att lösa sina uppgifter.

Den 5 maj mobiliserades 466 och 467 musikkårerna, det vill säga Hemvärnets musikkår Lund och Ystad, i Ystad för att genomföra stadsmarsch och konsert vid Försvarsmaktens informationsdag på Hamnplan. Musikkårerna leddes av hemvärnstrumslagare Jan-Olof Svensson och vicedirigent Johan Rufelt. Det hela övervakades av rikshemvärnschefen, generalmajor Laura Swaan Wrede. Bland musiknumren fanns marschen Army of the Nile.

466 och 467 musikkårerna konserterade på hamnplan i Ystad
RiksHvC, generalmajor Laura Swaan Wrede

Även 495 musikkåren, Hemvärnets musikkår Kristianstad mobiliserades och underhöll allmänheten i centrala Kristianstad.

495 musikkåren, Hemvärnets musikkår Kristianstad.

Ossian Edlund

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer