Min soldat! – vårkonsert med Karlbergs/Militärhögskolans musikkår

Img 1590

Karlbergs musikkår är en av de äldsta aktiva blåsorkestrarna i landet inom den frivilliga försvarsmusiken. Musikkåren bildades 1926 som Stockholms Landstormsförbunds Musikkår och tillhör numera organisatoriskt Försvarsutbildarna. Försvarsutbildarna var också medarrangör för konserten i Riddarhuset den 4 maj.

I sin inledande hälsning pekade Riddarhusets Henrik von Vegesack på två av livets goda ting, våren och Karlbergs musikkår. Han berättade att i publiken fanns några av hans regementskamrater från Svea livgarde 1962. De hade i sin officersgärning, menade Henrik, lyckats med sin viktigaste uppgift, d.v.s. att hålla Sverige utanför krig. En tredje sak Henrik von Vegesack nämnde var att Riddarhuset fr.o.m. i augusti kommer att vara stängt 1–2 år för renovering. Det är tråkigt med tanke på husets konsertutbud, inte minst av blåsorkesterkonserter, de trivsamma lokalerna och en förstklassig servering. Men efter renoveringen blir allt ännu bättre!

Karlbergs musikkår har en stor tillgång i sin sångerska, Eva Magnusson, som sjunger opera, operett och nostalgisk populärmusik. Sin genrebredd visade Eva på vid kvällens konsert. Andra styrkor hos musikkåren är Peter Göthe som trygg dirigent och han tillsammans med Jan Thor som avspända och humoristiska programvärdar.


Att Lascia ch’io pianga (Dagen är nära) ur Händels opera Rinaldo är ett utsökt vackert stycke fick vi en påminnelse om på den här konserten. Samma sak med folkvisan Allt under himmelens fäste i arrangemang av Stig Gustafson. Stig var legendarisk dirigent för Bofors Musikkår och Karlskoga konsertförening och upphovsman otaliga arrangemang för blåsorkester, symfoniorkester och ensembler. Jag uppskattade också att Karlbergs musikkår spelade ett originalverk för blåsorkester i dess helhet, Gustav Holsts andra svit för militärmusikkår. Och den finska tangon Satumaa av Unto Mononen är en musikalisk pärla, den saken är klar! Att döma av applådernas styrka och längd uppskattade publiken sångnumren och marscherna allra mest.

Det första extranumret, Viktoriamarsch, tillika Försvarsutbildarnas marsch, är en utmärkt fin marsch av Gösta Korsgren från början på förra seklet. Korsgren skrev inte mindre än 65 marscher, de flesta tyvärr ganska lite spelade. Viktoriamarsch blev känd genom att den fanns med på en lp-skiva från 1970-talet med titeln Tapto. Det andra extranumret, Hemvärnsmarsch av Helge Damberg tillägnades överstelöjtnant Peter Antoni som fanns i publiken tillsammans med sin fru. Som militär chef och ansvarig för hemvärnsmusiken och hemvärnsmusikkårerna i Rikshemvärnsstaben gjorde han på sin tid utomordentligt stora och värdefulla insatser för landets hemvärnsmusikkårer.

Programmet

Med Landstormen, marschIvar Widner
Lascia ch’io pianga ur operan Rinaldo (sång)Georg Friedrich Händel
LandstormsmarschSam Rydberg
Allt under himmelens fästeFolkvisa
Löjtnantshjärtan (sång)Jules Sylvain/Lasse Dahlqvist
Second Suite in FGustav Holst
PAUS
Breezing down Broadway, medleyArr: Goff Richards
Min soldat (sång)Nils Perne
SatumaaUnto Mononen
Ungersk dans nr 5Johannes Brahms
LottamarschenHjalmar Modéer
Once upon a time in AmericaEnnio Morricone
Extranummer:
ViktoriamarschGösta Korsgren
HemvärnsmarschHelge Damberg

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer