MILITÄRMUSIKSAMFUNDET ÄR NEDLÄGGNINGSHOTAT!

Till årsmötet den 4 april står vi inför det faktum att samfundet kan bli utan ordförande. Därmed finns det ingen som kan leda styrelsens arbete och det tvingar kvarvarande ledamöter att avveckla verksamheten genom att sälja inventarier och lägga ned föreningen. Detta är väldigt tråkigt, men en realistisk syn på hur det kan komma att bli.

Valberedningen har arbetat väldigt hårt för att hitta en ny ordförandekandidat, men utan att lyckas. Nu behöver samfundet medlemmarnas hjälp och engagemang för att rädda föreningen. Vi står inför en kris. Vi måste alla hjälpas åt och agera nu.