MIN ÅSIKT // Ossian Edlund

Img 7285.jpg

Hur ska det nya behovet utav musik i vaktparaden lösas?

Försvarsmakten genomgår i skrivande stund en omorganisation inom olika områden. En av de saker som omorganisationen innebär i praktiken är ett ökat behov utav militärmusik. Jag vill med denna artikel erinra om historien kring Arméns Trumkår, belysa på ett konkret sätt om det nya behovet av musik i myndigheten samt framlägga en del idéer.

Arméns Trumkår bildades 1992 under namnet Försvarets trumkår. Den grundläggande idéen med trumkåren var att verka vid vaktparader som ägde rum under de kyligare årstiderna. Detta fungerade utmärkt då trumkåren bestod utav 25 värnpliktiga musiksoldater som spelade antingen trummor, saxofon, flöjt eller mässing och deras tjänstgöring sträckte sig från augusti till juni. Genom denna instrumenteringen i trumkåren kunde man även uppträda som underhållningsband, något man gjorde åtskilliga gånger. Det var ett lättsamt inslag som var tämligen uppskattat bland publiken. Trumkåren hade sitt säte till en början på Södermanlands regemente, P10 i Strängnäs, men när regementet lades ned flyttades musikkåren till Livgardet i Kungsängen. Trumkåren lades ned då de sista soldaterna ryckte ut i samband med Ystad International Military Tattoo 2009. De leddes under alla år av stabstrumslagare Tommy Törner. Trumkåren var väldigt känd och uppskattad inrikes som utrikes för sin oerhörda exercis och förmåga till publikfrieri. De benämndes ofta som “den spelande drilltroppen.” Den egentliga anledningen till nedläggningen torde vara ekonomisk. Dock är spörsmålet är om det verkligen kostade så mycket?

Försvarsmakten genomgår idag en ny omorganisation i enlighet med regeringen och riksdagens beslut. Detta för att få det försvar som erfordras med dagens omvärldsbild. Det är en synnerligen munter läsning i det nya reglementet vad gäller militärmusiken. En av sakerna som framgår är att det att det ska genomföras vaktparad med musik i större utsträckning än det tidigare har gjorts. Detta inkluderar även vintersäsongen. Enligt en anonym källa vid Kommendantstaben är önskemålet emellertid att musik alltid ska finnas när det är högvakt- och stor postavlösning. Här uppstår det genast ett problem; vilken musikkår ska lösa det? Inte ens dagens behov på musik vid vaktparader kan lösas med befintliga musikkårer i Försvarsmakten. (Försvarsmakten, 2017)

På frågan om varför de nya behoven inte kan lösas av befintliga musikkårer i myndigheten är det enkla svaret att det finns för få. Med de avtal som våra musiker i Försvarsmakten har idag kan man ingalunda tvinga dem att tjänstgöra mer, oavsett om det gäller en heltidsanställd musiker eller en hemvärnsmusiker. Det finns ju som bekant regler och restriktioner att förhålla sig efter. Så det är helt enkelt något annat som ska till. Initialt skulle man kunna upprätta avtal med frivilliga- och militärkulturhistoriska musikkårer. Detta är en möjlig lösning men som kräver mer personal i staben vid Försvarsmusiken och med detta mer ekonomi till personal och musikkårer. Detta är sålunda ingen långsiktig lösning då Försvarsmusiken måste kvalitétssäkra dessa musikkårer genom inspektion och för närvarande finns det bara en inspektör i Försvarsmakten. Det är därför en utmaning av det svårare slaget. Min långsiktiga lösning är att plikta in 25 personer som ska lägga grunden till en trumkår.

Det finns många fördelar med en värnpliktig trumkår och det kostar inte särskilt mycket att hålla en sådan operativ. Det var därför tämligen obefogat att lägga ned Arméns Trumkår 2009. Med en värnpliktig trumkår i anslutning till Stockholm är de primära fördelarna att Försvarsmakten får en trumkår som kan genomföra vaktparader under årets kyligare månader, ny och unik musikkår med inriktning på visuell verksamhet samt möjligheten att rätta till misstaget som gjordes 2009. Man får även tillbaka den ungdomlighet och snärt som vi sett föga av de senaste åren. Vidare får man ungdomar vid landets musik- och kulturskolor att se upp till något och kanske söka sig till. Trumkåren kommer sedan att vara en plattform där morgondagens musiker och fritidsmusiker kommer att skolas i musik, teknik, kamratskap, att arbeta i grupp m.m, något som främst landets allehanda amatörorkestrar och hemvärnsmusikkårer kan se fram emot ävensom musiksoldaternas framtida arbetsgivare. Värnplikt är som bekant en god utbildning för framtiden. Att göra värnplikt som musiksoldat är måhända ännu bättre?

Jag yrkar på att en trumkår ska återupprättas med 25 värnpliktiga musiksoldater, en stabstrumslagare och en chef. Trumkåren bör ha sitt säte i anslutning till Stockholm. Musiksoldaterna ska utbildas av en stabstrumslagare. Chefen kan ansvara för det administrativa i trumkåren samt samverkan med andra avdelningar som berörs i Försvarsmakten vad gäller musiksoldaternas militära utbildning. På förhand bör man utse ”stämledare” som kommer att vara gruppchefer och får därmed ett högre ansvar. För att få musiksoldater till trumkåren bör provspelningar göras. Jag menar att det finns tillräckligt med underlag i Sverige för detta. Under uppbyggnadsfasen menar jag att man ska konsultera den förre stabstrumslagaren Tommy Törner med uppgift att under ett år se till att allt utvecklas i rätt riktning.

Det enda som skulle kunna tala emot ovannämnda idéer är ekonomi eller möjligen omedvetet kräsna yrkesmilitärer. Så är det knappast. Försvarsmakten har fått mer anslag än vad som har hemställts om och trots att våra yrkesmilitärer har blivit bortskämda med högkvalitativ musik på högsta internationella och professionella nivå, lyssnar de flesta med ögonen.

Avslutningsvis hoppas jag verkligen att beslutsfattare i Försvarsmakten har tagit sig an mina idéer och gör dessa till en diskussion i myndigheten. Vi är många som ser att en Arméns Trumkår med värnpliktiga musiksoldater återkommer i Försvarsmakten inom kort. Det hade varit ett ytterst fint varumärke för Försvarsmakten!

 

Ossian Edlund, musiker, dirigent och styrelseledamot i Militärmusiksamfundet

Referenser

Försvarsmakten. 2017. Reglemente Parad 8: Högvakt. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/reglementen/r-parad-8-2017.pdf (Hämtad 2019-02-11)

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer