Militärmusiksamfundets årsmöte 2018

Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv, MMS höll sitt årsmöte den 8:e april 2018 å Lundasalen på Kavallerikasern, Stockholm. Ett 20-tal medlemmar var närvarande.

Dagen började med samkväm för mötets deltagare på stora mässen. Där intogs en stadig lunch i form av landgång med tillhörande dryck. Under lunchen förärades några utav medlemmarna MMS utmärkelser. Kaffe och chokladbit intogs därefter i salongen under trivsamma former. En trevlig tillställning som torde vara återkommande vid varje årsmöte.

Roger Hansson föräras med en utmärkelse.
Erik Sigblad föräras med en utmärkelse.
Kaffe intas i salongen.

 

Efter att alla årsmötesdeltagare kommit på plats i Lundsalen hälsade styrelsens ordförande Sven Lundberg alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Filip Scheynius valdes av auditoriet att leda mötet och Anthon Haväng valdes till mötessekreterare. Det var ett effektivt årsmöte med goda diskussioner som föranledde kloka beslut.

Mötets presidium. Fr. v. Anthon Haväng och Filip Scheynius. I bakgrunden, Sven Lundberg.
Auditoriet
Auditoriet

 

Kvickt efter att alla punkter på dagordningen avhandlats begav sig mötets deltagare till Berwaldhallen för en konsert med Arméns Musikkår under ledning av musikinspektör emeritus Torgny Hanson. Konserten titel var ”Overtyrer, marscher och valser.” Musikkåren framförde musik skrivna av bland andra Sjostakovitj, Rydberg och Fučík. Även detta inslag uppskattades.

Arméns Musikkår under ledning av Torgny Hanson.
Musikinspektör emeritus Torgny Hanson.

 

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer