Musikdirektörsbyten inom Försvarsmusiken

På två viktiga befattningar inom Försvarsmusiken och våra professionella militärmusikkårer kommer det att ske förändringar under året. 

Ny musikdirektör vid Livgardets dragonmusikkår (LDK)

Efter en tids vakans har nu meddelats att Joakim Unander efterträder David Björkman som konstnärlig ledare och musikdirektör för Livgardets dragonmusikkår. Joakim är född 1970 och studerade dirigering och komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, med diplom 2001. Han har arbetat med de flesta av de svenska orkestrarna: Sveriges Radios Symfoniorkester, orkestrarna i Helsingborg, Malmö, Norrköping, Gävle, Sundsvall och vidare med Musica Vitae, KammarensembleN och Stockholm Sinfonietta. I Norge har Joakim dirigerat Trondheims Symfoniorkester och Bodø Sinfonietta och kör.

Under de senaste säsongerna har Joakim Unander etablerat sig som operadirigent och arbetat på Kungliga Operan, Folkoperan, Wermland Opera, GöteborgsOperan och Drottningholms Slottsteater. 

Joakim har tidigare varit gästdirigent vid LDK. Förra året gjorde han en inspelning med musikkåren i Eric Ericsonhallen.

MMS gratulerar LDK och Joakim och ser fram emot att uppleva dem tillsammans!

Andreas Hanson lämnar Arméns Musikkår och blir programchef på Malmö Symfoniorkester (MSO)

Andreas Hanson, som tillträdde tjänsten som musikdirektör vid Arméns Musikkår (AMK) 2018 efter att tidigare haft motsvarande befattning vid Marinens Musikkår, har erbjudits och tackat ja till att bli programchef vid MS0. Andreas tillträder tjänsten vid MSO fullt ut vid årsskiftet 2021/2022. Under hösten fasas han in parallellt med sitt nuvarande uppdrag vid AMK.

Andreas nya anställningsavtal är så utformat att han kommer att fungera som programchef vid MSO, men även utföra ett antal dirigentuppdrag. Dessutom kommer han att ha möjlighet att ta frilansuppdrag som dirigent. 

MMS återkommer med en intervju med Andreas Hanson om hans år inom Försvarsmusiken i Sverige och Norge, men nu först gratulerar vi Andreas till det nya jobbet och MSO till rekryteringen!

 Se även MSO:s mediainformation om tillsättningen:

https://malmolive.se/artiklar/andreas-hanson-ny-programchef-for-malmo-symfoniorkester

Hans Nordmark