Referat från MMS styrelsemöte den 24 maj 2021

Referat från MMS styrelsemöte den 24 maj 2021

Ekonomi- och medlemsfrågor

Ekonomin är i sin ordning. Medlemsavgifter har influtit. Lokalhyra och Marschnytt är föreningens stora, årliga kostnader. Årets förlust beräknas till 40 000–50 000 kr. 426 medlemmar har hittills i år betalt årsavgiften. Med avgångar minus nya medlemmar betyder det en nettominskning med 13 medlemmar. Medlemmarnas medelålder är 64 år.

Arkiv och samlingar

Arkivarbetet pågår med högre bemanning efter påbörjade covidvaccinationer. Sortering av 78-varvsskivor (ca 3 000 st), uppdatering av bokregistret, genomgång och registrering av ljudband, videokasetter och bilder samt korrigeringar i notregistren görs nu varje vecka.

Webbfrågor

Besöksstatistiken på webben visar stora variationer, men har en svagt uppåtgående trend. Antal besök per dag är ca 500, och ökar markant när artiklar delas med sociala medier. Ca 80 % av våra besökare använder dator. Slipshållarna är nu annonserade på webbshopen. 

Medaljer, pr-prylar och Marschbladet

Inga nya medaljnomineringar. Beslutade medaljutdelningar får vänta av pandemiskäl. Anthon ska göra en marknadsundersökning på sociala medier och pejla intresset för att köpa andra pr-prylar som t.ex. mössor, slipsar och tröjor. Marschbladet, publicerat med hjälp av det nya webbverktyget One, utkommer i vecka 21.

Övriga frågor

Sveriges Orkesterförbund (SOF) kommer att ge ut nio marscher av svenska, kvinnliga tonsättare, arrangerade av Niclas Blixt. På notkonvolutet kommer att anges att utgivningen stöds av MMS. Marscherna ska spelas in senare under året av Marinens Musikkår.

Krigsvetenskapsakademin håller ett seminarium om militärmusik 19/6 som MMS ska följa.

Sveriges Militärmusikers Förening (SMmF) håller sin årliga träff 20–22/8 i Linköping, och konserterar då tillsammans med HvMk Östergötland. Hans ska delta i träffen.

Nästa styrelsemöte: 23/8.

Hans Nordmark

Ordförande