Noterat: Förnämlig trettondags- och oktettkonsert från Marinens musikkår

Det är i senaste laget att skriva om en trettondagskonsert, men vill man lyssna till en förnämlig sådan framförd av en oktett, ska man lyssna till en digital trettondagskonsert från Marinens musikkår. På programmet står Ouverturen ur Figaros bröllop, Amiral Sparre, marsch, Ouverturen ur Junfruarna från Orleans, Prästernas marsch ur Figaros Bröllop och Med örlogsmän, marsch. Tonsättarna är Wolfgang Amadeus Mozart, Georg Ringvall och August Söderman. https://www.youtube.com/watch?v=WVaqp_tDF7Q&t=86s