Noterat: Göteborg Wind Orchestra (GWO) ska klara 2022 – och kanske 100 år till

Gwo

GWO fick inte så stort stöd från Göteborgs stad för 2022 som man sökt. Men vd Kristian Jörgensen är fullt inriktad på att verksamheten ska säkras under året, och att den 100-åriga orkestern ska finna en långsiktig lösning med trygga anställningsvillkor. 

Efter neddragna stöd fattade GWO:s styrelse för ett år sedan beslut om uppsägning av all personal och avveckling av verksamheten. Men man fann ljuset i mörkret.

-Det var verkligen roligt att kunna vända och komma igen. Vi ombildade från stiftelse till den ekonomiska föreningen Blåsmusik i Väst och hittade en ny lokal. Personalen är återanställd, men inte på tillsvidaretjänster, utan anställningarna gäller kvartalsvis. Risken är förstås att några inte kan leva med den osäkerheten, enligt Kristian Jörgensen.

En viktig faktor var beslutet från Kulturnämnden i Göteborgs stad om stöd för 2022, som fattades i december. GWO hade sökt 6,8 milj kr, men tilldelades 2,8 milj kr, alltså drygt 40 % av det sökta beloppet. -Det är klart att det var en besvikelse och dessutom är det ett ettårigt stöd. Det lämnar ett tomrum. Kommunfullmäktige har uttryckt att GWO är en strategiskt viktig verksamhet, så det hade varit bättre med ett treårigt stöd, som vi får från regionen, säger Kristian Jörgensen.

Kommunfullmäktige beslutade tidigare att GWO (Blåsmusik i Väst) ska flyttas över från Verksamhetsstöd till Riktat stöd. I och med det utsätts inte sökande för konkurrens. Beslutet fattas inte av en referensgrupp, utan av politiker. Under hösten gjorde GWO ett par turnéer och mötte mycket publik, bl.a. under konserter med Samuel Ljungblad och Ale Möller. Det var en stark återkomst, och vi låter riktigt bra, säger Kristian Jörgensen. 

Efter beskedet från Göteborgs stad fattade GWO:s styrelse beslut om att planera verksamhet för 2022. Vi ska klara året och hoppas hitta en stabil verksamhet med trygga anställningsformer. Ett existensberättigande kräver att vi kan uppvisa hög kvalitet, och vi kommer att fortsätta att utvecklas, enligt Kristian Jörgensen.

(Från SOF:s tidning Musikant nr 1/2022 med Claes Björnberg som författare)

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer