Noterat: Blåsmusiken ska stärkas

”Statens kulturråd ska verka för att stimulera återväxten av blåsmusiker och för att stärka blåsmusiken som konstart”. Så står det i ett s.k. regleringsbrev från regeringen till Kulturrådet. Formuleringen finns i ett av uppdragen, nämligen ”Återväxten av blåsmusiker”.

-Detta är historiskt. Blåsmusik har aldrig tidigare nämnts så uttalat i ett regleringsbrev, säger Magnus Eriksson, förbundsdirektör på Sveriges Orkesterförbund (SOF).

(Från SOF:s tidning Musikant nr 1/2022).