Noterat: Många i samtal om blåsmusiken i Sverige

I Sveriges Orkesterförbunds (SOF:s) tidning Musikant skriver redaktören Claes Björnberg i det senaste numret om att Statens Kulturråd i början av maj anordnade ett samtal om blåsmusik. Ett dussintal aktörer på området deltog i samtalet som var en start för arbetet med regeringens uppdrag att främja blåsmusiken. Kulturrådet ska utifrån samtalen utarbeta en plan.

Luciana Marques, handläggare och ställföreträdande enhetschef vid Statens kulturråd säger i SOF:s artikel att Kulturrådet ville samla olika intressenter för att identifiera behoven av åtgärder. Vid mötet i början av maj deltog representanter för Regional Musik i Sverige (RMS), Sveriges Orkesterförbund (SOF), Ingesunds folkhögskola, Kungliga Musikaliska Akademien (KMA), Kungliga Musikhögskolan (KMH), Kulturskolerådet, Nationellt center för musiktalanger (YOMA), Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI), Kulturskolecentrum (en del av Kulturrådet), Musikerförbundet, Sveriges Yrkesmusikerförbund (symf) och Marinens Musikkår (MMK).

– Vi har deltagit vid flera samlingar tidigare om orkestermusiken, men den här gången var det vi som bjöd in för att specifikt diskutera blåsmusiken, säger Luciana Marques. Vår roll är bland annat att ha den nationell överblicken. Vi ska ha andra samtal under året, för att sedan ta fram en plan för Kulturrådets arbete med frågan, utifrån det som kommit fram under våra samtal med musiklivet.

– Att verka för att stimulera återväxten av blåsmusiker och för att stärka blåsmusiken som konstart är inget som görs på ett år, utan det är ett långsiktigt arbete. Vi har möjlighet att fortsätta det arbetet, även om uppdraget inte återkommer nästa år, då vi även har ett uppdrag att bedriva främjande insatser som leder till att utveckla musiklivet.