Noterat: Ny CD på gång

Oktettmusik på Axvalla hed heter en CD som utkommer i maj. Initiativet togs för 10 år sen av Oktetten Ehnstedts Eftr., som med ekonomiska bidrag från MMS och Västergötlands fornminnesförening (VFF) påbörjade provinspelningar. Vi ville visa på den stora variationen inom militärmusiken genom kompositioner av Alb. Löfgren, C. A. Herrman, C. F. Ringvall och G. F. Lundin, vilka alla har tjänstgjort på Axvall vid dåvarande I 6 och I 9.

Bl.a. eftersom några då slutade i oktetten kom Ehnstedts överens med dåvarande inspektören för försvarsmusiken, Olle Hermansen, att projektet i stället skulle fullföljas i samarbete med Försvarsmusiken för att engagera yngre kompetenta musiker ur AMK, som nu har spelat in musiken. Utgivningen ombesörjs och bekostas av VFF.

Ann-Marie Nilsson

En anmälan av skivan följer efter utgivningen.