Karlbergs Musikkår konserterade på Riddarhuset i Stockholm

Det var fantastiskt roligt att se 175 konsertbesökare bänka sig i stora salen på Riddarhuset torsdagen den 5 maj för att lyssna till Karlbergs Musikkår och sångsolisterna Eva Magnusson och Thomas Annmo, allt under ledning av Peter Göthe! Konserten hade rubriken Marinen 500 år – Festmusik i adlig dräkt. Att uppmärksamma marinjubileet med konserter är en utmärkt programidé, som flera musikkårer använder sig av i år.

Karlbergs Musikkår hade förberett ett omväxlande och trevligt program inom opera, operett, sånger och visor, marscher, originalmusik för blåsorkester och filmmusik.


Alla styckena hade en maritim anknytning. I marschen Kameraden auf See sjöng musikkåren i trion. Konsertens slutnummer var Henry Woods potpurri och arrangemang av brittiska sjömanssånger, Fantasy on British Sea Songs, välkänt från Last Night of the Proms i Royal Albert Hall i London. I potpurriet lades svenska flottans defileringsmarsch Reginamarsch av Ernst Urbach in som avslutande stycke i direkt följd – ett lyckat, roligt grepp! Som extranummer spelades Ivar Widners marsch Vår flotta. Konsertprogrammet i sin helhet framgår av en av bilderna. Programmet var väl inrepeterat och utfört under Peter Göthes säkra ledning. Sångsolister medverkar ofta på musikkårens konserter. Det uppskattar vi! Eva Magnusson och Thomas Annmo höjde stämningen med fina sånginsatser.

Som inledning till Karlbergs Musikkårs konsert berättade Henrik von Vegesack, f.d. Riddarhussekreterare, lite grand om husets historia. Musiken presenterades sedan fylligt, trevligt och humoristiskt av Jan Thor och Peter Göthe. Jan Thor passade på att uppmana oss konsertbesökare att rösta på politiker som vill satsa på musikskolan vid höstens val, oavsett parti, detta som en åtgärd för att säkra återväxten av blåsare och blåsorkestrar framöver. Jan hyllade också en av blåsmusikens nestorer, Stig Gustafson. Stig ledde under åren 1950-1991 Bofors Musikkår i Karlskoga som var en av landets bästa blåsorkestrar, och han skrev mängder av fina blåsorkesterarrangemang. Stig Gustafson var även rektor för musikskolan i Karlskoga.

I programbladet kunde man läsa om musikkåren:
Karlbergs Musikkår är en av de äldsta kontinuerligt aktiva blåsorkestrarna i landet inom den frivilliga försvarsmusiken och den enda i Stockholm. Den bildades 1926 som Stockholms Landstormsförbunds Musikkår.

Under de dryga 95 år som gått sedan dess har musicerandet varit omfattande både inom Försvarsmakten, med bland annat ett stort antal högvaktsframträdanden, och i civila sammanhang. 1985 flyttade musikkåren till lokaler på Karlbergs Slott och antogs samtidigt som Militärhögskolans musikkår. Organisatoriskt tillhör den Försvarsutbildarna.

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer