Traditionsmusikkåren vid Nylands Brigad konserterade i kunglig, svensk miljö

Det var en ganska liten, men inte bara naggande god, utan toppenfin blåsorkester som vi ca 75 konsertbesökare fick lyssna till i Slottskyrkan i Stockholm lördagen 7 maj. Knappt 20 musiker imponerade stort med sin synnerligen goda intonation, utmärkta precision och rutinerade säkerhet. Säkerheten i samspelet grundade sig i kapellmästaren, Helge Dahls och musikernas skicklighet. Brasset dominerade orkesterklangen, vilket är naturligt med sex träblåsare och 11 bleckblåsare, men vid de tillfällen träblåsinstrumenten hördes tydligt märktes också hur fint de trakterades. Programmet innehöll flera solostycken, alla mycket väl framförda. Särskilt ska framhållas orkesterns sångare och presentatör (och saxofonist), Nanne Vaihinen, som var helt lysande i både sin sångliga och muntliga framställning. Mycket musikaliskt och charmigt! Konsertens fullständiga program finns på en av bilderna. 

Under konserten spelades flera marscher. En intressant detalj jag noterade var att musikkåren spelade dem långsammare än vad svenska musikkårer gör konsertant, d.v.s. sittande eller stående på stället. Dessa något lägre marschtempon upplevde jag som stabila, och marscherna spelades avspänt. Har de svenska musikkårererna över tid drivit upp sina marschtempon för mycket?

Ordföranden i Nylands Brigads Gille i Sverige, som anordnade konserten, Alexis Aminoff, hälsade publiken välkommen och avtackades för anordnarskapet av Helge Dahl. Musikkåren avtackades i sin tur av chefen för H. M. Konungens stab, generallöjtnant Jan Salestrand. I sitt tacktal höll han fram allt gott samarbete och de mycket goda relationerna mellan Finland och Sverige.

Det är en årlig tradition att Traditionsmusikkåren vid Nylands Brigad besöker Stockholm och ger en konsert på Militärhögskolan Karlberg, med undantag för uppehåll under pandemin. Den här gången var spelplatsen utbytt mot kyrkan på Stockholms slott, en otroligt vacker konsertlokal, men något överakustisk för blåsmusik.

Nylands Brigad, musikkåren och konsertarrangören kan behöva en presentation:

Nylands Brigad (NYLBR) (Finska: Uudenmaan Prikaati, UUDPR) är ett förband som tillhör Finlands marin och utbildar soldater för strid i kust- och skärgårdsförhållanden. Nylands Brigad är det enda truppförbandet i Finland där utbildningen ges på svenska. Brigaden är förlagd till Dragsvik nära Ekenäs i Raseborgs stad. (Källa: Wikipedia).

Traditionsmusikkåren vid Nylands Brigad, tillika Dragsviks Traditionsmusikkår startade 1976 med en liten kärna av militärmusiker som har kompletterats med musiklärare, 

musikstuderande och skickliga amatörer (ibland soldater). Mer att läsa om musikkåren finns på

https://blasmusik.fi/dragsviks-traditionsmusikkar/

Nylands Brigads Gille i Sverige är en förening som samlar i Sverige bosatta finländare, veteraner och svenska frivilliga, samt medlemmar som känner varmt för den finlandssvenska brigaden och för de finlandssvenska försvarstraditionerna. Avdelningen samlas både till möte, fest, föredrag och resor. Se även

https://www.nylandsbrigadsgille.fi/lokalavdelning/nylands-brigads-gille-i-sverige/

Hans Nordmark

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer