Medevi Brunnsorkester sommaren 2022

I en oavbruten följd av år sedan 1870-talet, med undantag för 2020 av kända skäl, har Medevi Brunnsorkester konserterat dagligen under en sommarperiod. Så blir det även i år, även om spelperioden är kortare än tidigare av ekonomiska skäl. Under juli månad, närmare bestämt den 4 – 31/7 genomförs följande program:

Kl. 08:00 – 08:40

Revelj och morgonkonsert söndagar

Kl. 15:00 – 16:00

Eftermiddagskonsert alla dagar utom måndagar

Kl. 19:30 – 20:15

Kvällskonsert alla dagar utom måndagar

Kl. 20:45 – 21:20

Marschkonsert och GRÖTLUNK alla veckodagar

Kl. 21:45 – 22:30

Skymningskonsert fredagar, utom vid dåligt väder.

Marschkonserterna spelas från Societetsbyggnadens veranda, som också är utgångspunkt för grötlunken. Alla övriga konserter ges vid schweizeriet i parken, där man kan köpa all slags mat och dryck.

Medevi Brunnsorkester är en mässingssextett med trummor där alla musiker spelar på gamla, svenska bleckblåsinstrument. Kapellmästare är Anna Hansson och Magnus Eriksson. Brunnsorkesterns verksamhet möjliggörs ekonomiskt genom Intresseföreningen Medevi Brunn, https://www.medevi.info

Mer information om Medevi Brunnsorkester finns på https://medevibo.se/konserter.html

Hans Nordmark