Ny musik för Marinen 500 år

År 2022 firar Marinen 500 år. Som en del av detta beställde Kungl. Karlskrona Amiralitetsförsamling i Karlskrona ett stycke musik komponerat av Stefan Nilsson, pianist och kompositör av bland annat det kända temat till tv-serien Skärgårdsdoktorn.
Den 24 januari uruppfördes stycket som fått namnet Ulrica Pia av Marinens musikkår under ledning av Per-Otto Johansson.
Stycket kan upplevas här: https://youtu.be/Q3S63QTSsKo
Vill ni se hela konserten där Ulrica Pia överlämnades till Marinen finns även den tillgänglig på Scenkanalen, Blekinge: https://youtu.be/hjzQmODnkJA
På församlingens facebooksida finns också en dokumentär om styckets tillblivande med intervjuer med bland annat kompositören.