Nytt blåsmusikcentrum

Äntligen lite goda nyheter i pandemitider.

Till hösten kommer ett blåsmusikcentrum att startas på Ingesunds musikhögskola genom Karlstads Universitet. En del av utbildningen är ett samarbete mellan Sveriges Unga Blåsare och Norges Musikkorps Forbund och kommer att behandla metodik för ungdomar i orkesterspel.

En annan del av utbildningen vänder sig mot metodik för dirigenter som leder orkestrar med vuxna musiker är ett samarbete mellan Sveriges Orkesterförbund och Norges Musikkorps Forbund.

De olika kurserna, som utvecklats av Annmari Wangin och Birgitte Grong, kommer dessutom att innefatta traditionstrumslagning och även en kurs för tamburmajorer.

Både lärare och elever kommer att komma från de nordiska länderna för att få ett brett, nordiskt perspektiv på blåsmusiken.

Militärmusiksamfundet ser fram emot att följa utvecklingen och resultatet av ett blåsmusikcentrum. Vi önskar alla inblandade lycka till.

Foto av Karlstad Universitet