Referat från MMS styrelsemöte den 22 februari 2021

Årets bokslut, som godkändes av styrelsen, landade på minus ca 18 000 kr. Hittills i år har 182
medlemmar betalat in årsavgiften. Medelåldern på våra medlemmar är 64 år. Pappersbrev med
anmodan att betala in medlemsavgiften för 2021 skickades ut i början av februari.
Genomgång, sortering, gallring, omflyttning av dokument, tidskrifter, bilder och noter samt
registrering av sextett- och oktettnoter pågår som vanligt en dag i veckan i föreningslokalen i
Abrahamsberg.

På MMS-webben görs dagligen 400-600 besök, enligt statistik som Ossian visade. De flesta
besöken görs från Frankrike!? Styrelsen tillstyrkte ett förslag till webbkampanj för att marknadsföra
MMS i form av en frågesport om marscher. Vi har 2 900 personer som gillar oss på Facebook och
890 följare på Instagram.

Denna gång inga medaljärenden. Sven Lundberg från Marschnyttredaktionen medverkade på
mötet. Det nya avtalet mellan styrelsen och redaktionen, arbetsgången för ett tidningsnummer och
hur korrekturläsningen ska gå till diskuterades. Ett nytt nummer av Marschbladet mailades ut i
mitten på februari till 399 mottagare. 70 % av dem öppnade mailet. Det webbverktyg som används
har brister och behöver ev. bytas ut.

Ett provutskick i marknadsföringssyfte med ett par exemplar av Marschnytt nr 177 tillsammans
med följebrev ska göras till ett urval av civila musikkårer, militära kamratföreningar och samtliga
militära förband (42 st) med hopp om att locka nya medlemmar. När vi sett utfallet beslutar vi om
ett ev. större utskick.

Nästa styrelsemöte: 22/3.
Hans Nordmark
Ordförande