Bokanmälan – Näverlur, jakthorn och militärt jägarhorn

NÄVERLUR, JAKTHORN och MILITÄRT JÄGARHORN

– Historik, repertoar och spelskola
av Lars Ryhammar och Lotta Sundin, Vulkan 2020, 120 sidor.

I början av året flaggade vi på MMS-webben för den här nyutkomna boken. Den innehåller först ett kapitel om instrumentgruppen naturhorn som sammanfattande benämning för och näverlur, jakthorn och jägarhorn. Dessa tre instrument får sedan egna kapitel med historik, beskrivningar, användningsområden och repertoar. Instrumentkapitlen följs av ett kapitel kallat För framtiden, en omfattande Referenssamling och en Spelskola. Kapitlet För framtiden handlar om naturhornens möjligheter och användbarhet i olika sammanhang och framöver. Spelskolan är avsedd för naturhorn, men den är även användbar för andra instrument.

Vad är då naturhorn? För att citera boken: ”Naturhorn är samlingsnamnet för en grupp enkla instrument som saknar fingerhål, klaffar, ventiler, cylindrar eller möjlighet att under spelandet kunna förändra längden på tonröret. Tonförrådet begränsas av naturtonserien på instrumentets grundton där längden på tonröret avgör grundton.” …. ”Naturhorn är mestadels tillverkade av djurben, trä eller metall”.

I kapitlet om jägarhorn placeras och beskrivs instrumentet i den militärmusikaliska kontexten historiskt och fram till idag. Militärmusikorganisationen genom tiderna beskrivs i en tydlig och bra sammanfattning och med stor respekt för militärmusikernas stora kunnande.

Mina kunskaper i kulturhistoria kring naturhornen är begränsade, men de fick en god påfyllning genom läsningen. Det musikaliska innehållet och speltekniken som återges i boken är lätt för en bleckblåsare att tillgodogöra sig. Författarna har gjort bokens innehåll heltäckande i bredd och djup. Den initierade såväl som den mindre kunnige läsaren har glädje och utbyte av bokens innehåll. Dessutom har boken ett mycket trevligt anslag med personliga berättelser, erfarenheter, minnen och reflektioner. Det är hög kvalitet på bildmaterialet, och det finns många notexempel, både i spelskolan och i de andra kapitlen. Möjligen skulle ett antal klingande exempel ha varit ett bra komplement till den skriftliga framställningen. Sammanfattningsvis en lättläst och välskriven bok med ett personligt engagemang och stora kunskaper inom ett mycket speciellt musikområde med starka kopplingar till militärmusik.

Om författarna enligt bokens baksidetext
Lars Ryhammar är docent, legitimerad psykolog och doktor i tillämpad psykologi och pedagogik. Han har under flera decennier varit universitetslärare och forskare och har dessförinnan arbetat som polis i 15 år. Lars har stora musikaliska kunskaper och spelar flera mässingsinstrument. Sedan barndomen har han fascinerats av näverlurar och andra naturhorn.

Lotta Sundin är fil. kand. i företagsekonomi och har flera års akademiska musikstudier bakom sig. Hon spelar trombon i olika orkestersammanhang och studerar till kyrkomusiker. Lotta har fängslats av naturhornets enkelhet och möjligheter.

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer