Saltgruva och guldgruva

Militärmusiksamfundet har en egen lokal i Bromma i västra Stockholm. Det är den som är både saltgruva och guldgruva. Där finns nämligen samfundets samlingar av noter, böcker, inspelningar och annat samt skivspelare, bandspelare, videospelare m.m. Där finns också ett mötesrum med en dator och en kaffekokningshörna.

Saltet

Samlingarna har ackumulerats från olika håll under många år på ostrukturerat sätt som ingen längre hade överblick över, när det för ett par år sedan var några medlemmar som insåg att det var läge att bringa ordning. Bland annat fanns det många dubbletter, framför allt av skivor, som tog mycket plats. Det mesta var osorterat, och utrymmesbristen blev mer och mer besvärande. Därför var vi några personer som i slutet av 2017 tog itu med sortering och utmönstring av dubbletter, i första hand av skivor. Fredrik Lundqvist, en av pionjärerna, flyttade till Värmland och lämnade gruppen, men det tillkom andra intresserade medarbetare. Efter en tid bestod den informella gruppen, som kom att kallas Lokalgruppen, av Göran Blixth, Jan Larsson, Roger Hansson, Lars Låftman och Anders Ahliny. Gruppen har träffats i lokalen på tisdagarna sedan dess och märkt och registrerat cd-skivor, lp-skivor, ep-skivor, noter, böcker, tidskrifter och bilder. Nu finns flera register publicerade på MMS-webbens medlemssida. Arbetet pågår än.

Under arbetets gång har framför allt många dubbletter av lp-skivor utmönstrats, liksom musik från genrer som ligger utanför samfundets primära intresseområde. Vi har faktiskt gjort oss av med fler skivor än de som finns kvar. En del skivor har vi kunnat sälja, men de flesta har vi skänkt bort. Efter hand har det blivit framkomligt i lokalen.

När det gäller 78-varvare (”stenkakor”) återstår sortering, registrering och utmönstring av dubbletter. Vi började ambitiöst på våren 2020, men sedan kom covid-19-pandemin med restriktioner som fick flera i Lokalgruppen att skjuta upp deltagandet i arbetet. Arbetet med stenkakorna blev avbrutet men ska återupptas när pandemirestriktionerna lättar.

Konserterna med Militärmusiksamfundets musikkår finns inspelade på rullband. Dem har vi inte hunnit ta itu med än.

När man går igenom samlingarna hittar man lådor och kartonger med överraskningar. Till exempel har vi hittat ungefär 800 handskrivna ungefär hundraåriga partitur till arrangemang för mässingssextett och en hel del oktettpartitur. Registrering pågår just nu.

Mycket har blivit uträttat sedan gruppen började 2017, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Utöver registreringsarbetet sköter Lokalgruppen också löpande ärenden som t.ex. leveranser av beställda böcker och skivor. Ett Sisyfosarbete i sträng mening är det förstås inte, eftersom samlingarna är ändliga, men någon brist på arbetsuppgifter blir det inte på länge än.

De som ingår i Lokalgruppen är pensionärer med olika bakgrund – det är ju främst pensionärer som har tid att ägna sig åt ideellt föreningsarbete. De finns porträtterade på MMSwebben under rubriken Styrelse och och kontakt längst nere på förstasidan. Det finns naturligtvis inget krav på att man ska vara pensionär för att hjälpa till med arbetet. Yngre medlemmar är också välkomna. Gruppen är aldrig formellt bildad eller tillsatt, utan består helt enkelt av medlemmar som tycker det är angeläget och trevligt att hjälpas åt med att bringa ordning i samlingarna.

Att vi tycker om att träffas regelbundet i ”saltgruvan”, som vi kallar lokalen, beror inte minst på att vi har en trivsam atmosfär under våra arbetspass. Var och en arbetar på i sitt eget tempo utan stress. Det viktiga är att resultatet blir bra. Och vi unnar oss pratstunder om tillvarons konstigheter, och vi fikar en stund varje gång. Alltid är det någon som har köpt med sig lite tilltugg till fikat.

Vad är det då Lokalgruppen vill uppnå med sitt arbete? – Jo det är att MMS-medlemmarna ska kunna veta vilka tillgångar det finns att få del av. En samling med okänt innehåll är praktiskt taget värdelös. Om man ska ha någon glädje av sina samlingar, måste man veta vad de innehåller.

Guldet

Det finns gott om musik i olika former i Militärmusiksamfundets samlingar:

Inspelad musik på medier från tidigare epoker: cd, lp, ep, stenkakor och till och med några fonografrullar, men även kassettband, rullband och videoband.

  • ca 1000 cd-skivor
  • ca 4000 lp-skivor
  • ca 800 ep-skivor
  • ca 4000 78-varvsskivor (”stenkakor”)

Noterad musik, inte minst gamla handskrivna noter för sextett och oktett

  • noter till ca 1300 musikstycken för blåsorkester
  • noter till ca 700 musikstycken för blåsoktett
  • noter till ca 800 musikstycken för mässingssextett

Noterna för sextett och oktett är huvudsakligen bortåt hundraåriga handskrivna noter. Vem som skrivit är oftast okänt, men en del noter är skrivna av kända militärmusiker som t.ex. Albert Löfgren.

Vidare finns det böcker om musik och speciellt om militärmusik. Det finns också tidskrifter, både svenska och utländska. Det finns även ett och annat som inte har direkt med musik att göra, som till exempel Sam Rydbergs betyg från Musikaliska Akademien i original. Allt det här har Militärmusiksamfundets medlemmar möjlighet att ta del av.

Roger Hansson

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer