Peter Stolpestad har avlidit

Militärmusiksamfundet har idag fått information att Peter Stolpestad omkommit i en bilolycka, 47 år gammal. Peter var en sann eldsjäl och genom sitt engagemang inom facket spelade han en avgörande roll när Marinens musikkår hotades av nedläggning. Vi hedrar Peter genom nomineringstexten till när han förärades Militärmusiksamfundets finaste utmärkelse.

”Peter var den eldsjäl som drev stora delar av det lobbyarbete som drogs igång i samband med hotet om nedläggning av MMK. Som facklig representant bidrog han starkt till den positiva opinion som skapades för ett bevarande. Med oförtröttlig energi jobbade han vidare trots flera motgångar och vägrade ge upp hoppet förrän slaget var vunnet.”

Vila i frid, Peter. Våra tankar går till Dig och Din familj!

Foto: Katja Wisén