Pro Musica Militare i guld till Peter Stolpestad

Attachment-1

 

I söndags tilldelades under Marinchefens konsert i Berwaldhallen Marinens musikkårs slagverkare och fackordförande Peter Stolpestad Militärmusiksamfundets medalj Pro Musica Militare i guld. Medaljutdelaren var MMS ordförande Sven Lundberg. Pro Musica Militare i guld är MMS högsta utmärkelse och har sedan instiftandet 1972 utdelats till inte fler än 18 personer.

Motiveringen löd:
”Peter var den eldsjäl som drev stora delar av det lobbyarbete som drogs igång i samband med hotet om nedläggning av MMK. Som facklig representant bidrog han starkt till den positiva opinion som skapades för ett bevarande. Med oförtröttlig energi jobbade han vidare trots flera motgångar och vägrade ge upp hoppet förrän slaget var vunnet.”

Vi från Militärmusiksamfundet vill framföra Peter ett stort militärmusikaliskt grattis!

Läs mer i Blekinge Läns Tidning: http://gota.media/9Nyc

 

Pro Musica MilitarePMM-guld

Medalj av guld kan tilldelas enskild person för utomordentlig militärmusikalisk gärning eller utomordentlig kulturvårdande gärning på det militärmusikaliska området.

Förtjänstmedaljen förekommer i två valörer; guld och silver och tillverkas i 7:e storleken. Åtsidan visar en karolinsk trumpetare och frånsidan MMS emblem över en öppen lagerkrans samt längs övre kanten texten: ”Pro Musica Militare” samt ett fritt utrymme under MMS emblem där medaljmottagarens namn samt årtal för utdelandet ingraveras. Bäres i vitt band med en grön rand på vardera sidan.

Tidigare tilldelningar

Namn
Beslut
Överlämnad
Per Grundström 1972 1972-03-17
Ivar Widner 1972 1972-03-17
Christian Sundberg 1982 1983-10-23
Åke Dohlin 1991 1991-10-27
Åke Sagrén 1995 1996-10-15
Birger Jarl 1997 1997-10-25
Egon Kjerrman 2000
Stig Rydqvist 2001 2001-09-01
Ingmar Badman 2002
Harry Sernklef 2002 2002-04-23
Torgny Hanson 2004
Mats Janhagen 2004
Roland Forslund 2005-04
Tommy Törner 2009-09
Kurt Westerling 2010-01 2010-03-20
Robert Sjölin 2011-01-19
Olle Hermansen 2011-03-31
Anders Måhl 2013 2014