Årsmöte den 16 april

Årsmötet 2016 hålls i Lundasalen i Kavallerikasernens (f.d. K 1) lokaler på Lidingövägen 28 i Stockholm.

Tunnelbana: Stadion. Buss 72 och 4. Musikhögskolan.

Lördagen den 16 april, kl 12.45. Samling vid vakten kl 11.30.

11.45 lunch i militärrestaurangen. Därefter årsmöte 12.45.

Efter mötet hålls föredrag och/eller besök i intressanta byggnader. Skivförsäljning.

Föranmälan senast 10 april till: MMS, Abrahamsbergsvägen 89, 1 tr ned, 168 30 Bromma eller till e-post: redaktor2@militarmusiksamfundet.com

Eftersom vi är på militärt område och passerar vakten måste du ha med dig giltig id-handling.

Kom och gör din stämma hörd. Vi behöver din åsikt. Genom valet av veckodag och tidpunkt hoppas styrelsen att många har möjlighet att delta.

För mer detaljer och ev. ändringar/tillägg besök vår webbplats eller MMS på Facebook!

Välkommen!