Professor Theodor Grawert (1858–1927), Musikdirektor och Armeemusikinspizient, Preussen och Tyskland 

Gravert4

Från vår medlem i Tyskland, Per-Eric Jansson, kommer detta korta historiska porträtt.

Gravert1

Den stilbildande militärmusikgiganten Wilhelm Wieprecht, kejserlig preussisk Armeemusikinspizient, avled 1872, och ämbetet tillsattes tillsvidare inte, fast det 1870 bildade Kaiserreich Deutschland nog hade fordrat en samlande kraft. Men 1887 utnämndes Friedrich Wilhelm Voigt, redan 1890 följde professor Rossberg och 1908 professor Grawert. Befattningen fördes vidare under republiken efter Första Världskriget och Grawert avgick 1924. 

Gravert5

Den preussiske kungen Friedrich Wilhelm III är inte bara initiator till Grosser Zapfenstreich 1813/14 utan också 1817 till de urval av goda marschkompositioner som följde in i våra dagars Bundeswehr. År 1914 publicerade Grawert sin version, för första gången kompletterad med årtal för införande och kort historik. För samlingen arrangerade Grawert bl.a. Finska rytteriets marsch och Björneborgarnas marsch.

Källor:

  • Bernhard Höfele, Die Deutsche Militärmusik (1999)
  • J. Toeche-Mittler, Armeemärsche I – III, 1975
  • Bildkälla obekant

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer