Rapport från Lokalgruppen

Lokalgruppen är en informell grupp av MMS-medlemmar som träffas regelbundet i MMS lokal i Bromma, där samlingarna av noter, inspelningar och mycket annat finns. Gruppen uppstod i slutet av 2017 och har sedan dess samlats de flesta tisdagar och arbetat med registrering. Vi som är med är Göran Blixth, Roger Hansson, Jan Larsson och Lars Låftman. I början var även Fredrik Lundqvist med, men sedan han flyttade till Karlstad har han haft svårt att delta i verksamheten.

Vi började med att skapa ett aktuellt register över MMS noter för blåsorkester och att ordna dem i enhetliga mappar. Det finns 932 mappar i arkivet. Därutöver finns noter för oktett, sextett m.m. som behöver ordnas och registreras.
Nyligen har blivit klara med CD-registret, som nu är komplett, så att samtliga inspelade stycken är registrerade. Det är 16341 poster i registret. Vi arbetar för närvarande med fortsatt registrering av den stora samlingen LP-skivor.

Resultatet av registreringsarbetet, f.n. ca 27000 registerposter, publiceras efter hand på MMS-webbens medlemssida. Ungefär 1300 LP-skivor återstår att registrera.

Vi har börjat grovsortera EP-skivorna. Av 78-varvare (”stenkakor”) finns det flera tusen. Dem har vi inte börjat med än.
Registren publiceras efter hand på MMS-webbens medlemssida.

Alla som är intresserade av att hjälpa till med arbetet är välkomna att kontakta Lokalgruppen, t.ex. via sekreterare@militarmusik.se.

Efterlysning: Konvolut till 78-varvare

När vi framöver organiserar om stenkakssamlingen, kommer vi att behöva konvolut, både för 25 cm (10”) och 30 cm (12”) skivor. Många av de nuvarande konvoluten är nämligen mycket dåliga. Om det är någon som står i begrepp att kassera gamla stenkakor, skänk gärna konvoluten till MMS om de är i hyggligt skick. Det vi behöver är alltså klassiska 78-varvar- konvolut med hål i mitten, så att man kan läsa på etiketten utan att ta ut skivan.