Referat från MMS styrelsemöte den 14 december 2020

Referat från MMS styrelsemöte den 14 december 2020

Prognosen för årets bokslut pekar på –11 000 kr ca. Hittills i år har 479 medlemmar betalat in årsavgiften för 2020. Genomgång, sortering, gallring av dokument och noter pågår i föreningslokalen.

Antalet besökare på webben har halverats. Genomsnittsbesökaren visit är på 54 sekunder. De flesta besökarna kommer från USA, Frankrike och först på 3.e plats Sverige! 59 % av besökarna är kvinnor, 41 % män, och de flesta besökarna är över 65 år. En webbenkät med 30 personer ger betyget 7.7 av 10 poäng. 

Vi har 192 följare på Facebook. Just nu är GWO:s framtid den fråga som mest debatteras på sociala medier.

Dokumentationen av medaljhanteringen 2017-2019 har stora brister, och ska rekonstrueras med hjälp av styrelseprotokoll. Offert på medlemsnålar, slipsnålar och manschettknappar har inkommit.

Kontakten mellan styrelsen och Marschnyttredaktionen behöver förtätas och korrekturläsningen förbättras. Problem med många ogiltiga mailadresser vid utskicket av Marschbladet. 

Manus på vårt militärmusiklexikon är utsänt. Några kritiska svar kom snabbt. En översyn av materialet ska göras och redaktionen utökas. 

Jerker Johansson ska tillfrågas en gång till om att skriva förenklade marscharrangemang. 

MMS uppfyller inte kraven på kommunal, regional eller nationell nivå för att få föreningsbidrag. Ej heller uppfyller vi kraven för nationellt arkivstöd eftersom vårt arkiv inte är tillgängligt för allmänheten.

Vi ska genomföra årsmöte söndagen 25/4 med styrelsemöte dagen innan.

Nästa styrelsemöte: 25/1.

Hans Nordmark

Ordförande  

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer