Referat från MMS styrelsemöte den 14 september 2020

Styrelsemöte 2020-09-14

Hittills i år har 441 medlemmar betalat in årsavgiften. Sortering och registrering av 78-varvare är påbörjad, bildgenomgången återupptagen och genomgång av noter pågår. 

Vi har haft stora problem med MMS-webben. Därför har vi bytt webbhotell. En virusattack är åtgärdad, säkerheten höjd och webben ombyggd. Innehållet är som tidigare. Några ännu ej förberedda medaljnomineringar har inkommit. Två medaljer har delats ut sedan mitten på augusti. Medlemsnålar och Ivar Widner-medaljer är beställda. Eventuellt ska medaljhanteringen framöver koncentreras till en eller två gånger per år.

14 st igenkänningssignaler har spelats in på jägarhorn av Joakim Müller. Signalerna kommer att publiceras i mp3-format på MMS-webbens medlemssida. Ett första utkast till ett digitalt militärmusiklexikon har utarbetats. Utkastet ska, efter en internremiss, gå ut på remiss till musikkårer m.fl. Rogers förslag till typsnittsstandardisering antogs.

Årsmötet 25/10 hålls på Militärsällskapet i Stockholm. Digitalt deltagande kommer att vara möjligt.

Övriga frågor: 1/ Kontaktuppgifter till IMMS ska publiceras på webben. 2/ Vi har börjat bygga upp en bildbank på webben.

För första gången har styrelsen testat videomöte.

Nästa styrelsemöte: 18/10.

Hans Nordmark

Ordförande