Flytt-Feber

I samband med vårt byte av webhotell blev våra webb-sidor utsatta för någon form av attack, vilket ledde till diverse problem och att sidan inte var tillgänglig under perioder. Vi tror att vi nu har lyckats att städa upp följderna och vi har vidtagit flera åtgärder för att det inte ska kunna hända igen.

Vi passar nu också på att fräscha till både utseende och innehåll något.

Detta sammantaget medför att det under en period kan vara lite rörigt både när det gäller innehåll och layout. Håll dock ut – det kommer i slutändan att leda till en bättre hemsida både på dator och i mobil