Referat från MMS styrelsemöte den 16 november 2020

Referat från MMS styrelsemöte den 16 november 2020

Prognosen för årets bokslut pekar på –2 000 kr ca. Hittills i år har 476 medlemmar betalat in årsavgiften. Genomgång, sortering, gallring av dokument och noter pågår i föreningslokalen.

Webbgruppen är omorganiserad och Patrik Nilsson sköter nu tekniken. Det har varit mycket fixande och trixande med webbens layout för att den ska fungera i alla typer av datorer och mobiler. Vi har brist på material till sociala medier.

Nästa nummer av Marschnytt ska nå medlemmarna 25/3 och handla främst om Livgardets 500-årsjubileum och LDK. Vi ska förlägga årsmötet 2021 så att kallelsen kan stå i Marschnytt. Ett nytt Marschblad kommer ut i slutet av november, trots brist på material.

Utvecklingsprojekten: 1/ Kompletteringar av innehållet i militärmusiklexikonet har skett sedan förra styrelsemötet, och den nya preliminärversionen ska inom kort skickas ut på remiss. 2/ MMS kommer att medverka i ett samarbete med SOF och FöMus för att tillgängliggöra ett antal marscher av svenska, kvinnliga kompositörer. MMK ska spela in marscherna och ljudfiler och notmaterial ska tas fram. 3/ MMS ska genom Jakob Sandberg förutsättningslöst tillfråga Jerker Johansson om han kan och vill skriva några förenklade arrangemang på svenska marscher, och vad detta skulle kosta.

En ljudinspelning av konserten på årsmötet 25/3 ska publiceras på webben. Den senaste versionen av Roger Hanssons förslag till rullplakat godkändes och ska nu tillverkas.

Nästa styrelsemöte: 14/12.

Hans Nordmark

Ordförande