Referat från MMS styrelsemöte den 17 augusti 2020

Mms Emblem 1 Detalj.jpg

Styrelsemöte 2020-08-17

Hittills i år har 438 medlemmar betalat in årsavgiften. Medlemmarnas medelålder är 62 år. MMS kommer att placera en del av sina penningtillgångar i lågriskfonder. Detta är påbörjat. Alla vinylskivor, liksom partitur till 400 äldre, ryska marscher är nu genomgångna och registrerade, ca 25 hyllmeter 78-varvare påbörjade.

Aktiviteten på webben och sociala medier har varit låg under sommaren p.g.a. pandemin, med ett undantag för en debatt på sociala om stavföring. Ett nummer av Marschbladet utkom omkring 1/7. En medaljnominering bifölls. 40 st Ivar Widner-medaljer har beställt. Medlemsnålar, slipshållare och manschettknappar ska beställas.

Upplägget av utvecklingsprojektet militärmusiklexikon diskuterades. Vi beslöt begränsa oss till termer, begrepp, praxis etc. En lista över tänkt innehåll ska först och främst tas fram, bl.a. med hjälp av tips och förslag från musikkårer.

Årsmöte 2020 kommer att hållas söndagen 25/10, fysiskt och digitalt. I samband med årsmötet ska Sam Rydbergsdagen högtidlighållas med hjälp av en mässingssextett.

Övriga frågor: 1/ Digitalisering av arkivet pågår. 2/ All MMS digital information ska säkerhetskopieras på extern disk. 3/ Framtagning av ett rullplakat (roll up) pågår. 4/ Ett stavförarseminarium med workshop planeras för att genomföras när pandemiläget förbättrats. 5/ Ett policydokument för MMS grafiska profil har tagit fram och kommer att antas inom kort.

Nästa styrelsemöte: 14/9.

Hans Nordmark

Ordförande

 

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer