Referat från MMS styrelsemöte den 19 oktober 2020

Styrelsemöte 2020-10-19

Hittills i år har 473 medlemmar betalat in årsavgiften, några efter utskickad påminnelse. Sortering och registrering av 78-varvare pågår, liksom genomgång av bilder och noter.

Åtgärder för säkerhetskopiering av webbinnehållet görs nu rutinmässigt. En teknisk webblösning har tagits fram för det kommande militärmusiklexikonet. Militära signaler för användning i telefonen finns nu på webben. Även icke Facebookmedlemmar kan läsa MMS Facebooksida, men kan inte interagera.

Anthon kommunicerar med företaget Yx-prylar, som utan vår tillåtelse säljer våra släpspännen. Ingen medaljutdelning sedan förra styrelsemötet. 40 st Ivar Widner-medaljer har levererats till MMS. Medaljmäster har levererat medaljer med fel medaljband. Anthon byter till rätt band.

Senaste numret av Marschnytt nådde medlemmarna 12/10. Styrelsen önskar ett tätare samarbete med redaktionen. Som en marknadsföringsinsats ska ett kommande nummer skickas till militära kamratföreningar och civila blåsorkestrar. Nästa Marschnyttsnummer ska ägnas åt Livgardets 500-årsjubileum.

En preliminärversion av militärmusiklexikonet finns klar och ska skickas ut till utvalda remisspersoner och till Hemvärnets Centrala Musikråd.

På årsmötet 25/10 kommer en mässingssextett med MMS-medlemmar att underhålla.

Övriga frågor: Förslag till modifierat MMS-emblem och till ett nytt rullplakat beslutades med några små justeringar.

Nästa styrelsemöte: 16/11.

Hans Nordmark

Ordförande