Årsmöte 2020-10-25

Årsmöte 2020-10-25

Söndagen 25/10 höll MMS sitt årsmöte i Militärsällskapets vackra lokaler på Valhallavägen i Stockholm. Mötet skulle ha genomförts i april, men flyttades fram av kända skäl. Det behandlade dock samma tidsperiod, som det skulle ha gjort om det hållits i våras, d.v.s. verksamhetsåret 2019. Pandemin gör fortfarande försiktigheten är stor och den fysiska närvaron låg på möten och evenemang. Knappt 20 personer var på plats på Militärsällskapet och ytterligare 15 personer deltog via webbsändning. Tyvärr krånglade tekniken och vi tappade kontakten med våra digitala följare under en del av mötet.

Årsmötesförhandlingarna genomfördes snabbt och smidigt. Verksamhetsberättelsen, den ekonomiska redovisningen och revisionsberättelsen gicks igenom, respektive lästes upp, och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019. Antalet medlemmar har varit ungefär oförändrat under de senaste åren. En mycket positiv ekonomisk händelse under 2019 är den testamentsgåva på över 900 000 kr som MMS fick av en bortgången medlem i Norrköping.

Tre ledamöter lämnade styrelsen: Sven Lundberg, Thomas Roth och John Lundqvist. Till ny styrelsemedlem valdes Jan Thor. Styrelsen minskade därigenom från 10 till 8 ledamöter.

Årsmötet antog det reviderade stadgeförslaget från 2019 (andra behandlingen).

Mötet avslutades med att Thomas Roth fick motta MMS hedersnål och Anthon Haväng Ivar Widnermedaljen i silver. Därefter serverades kaffe och smörgås.

Sam Rydbergsdagen, som infaller 27/10 brukar uppmärksammas inom vår förening med levande musik. Så gjordes även i år, denna gång direkt efter årsmötet: En mässings- eller snarare brassextett med trummor, bestående av MMS-medlemmar och under ledning av Fredrik Lundqvist, spelade ett antal glada melodier: populärmusik från äldre tider, t. ex. Varför är där ingen is till punschen?, Maj på Malö, Så festa vi, Utgångsmarsch=Upplands Regementes marsch och sist Nordiska Spelen=Bråvalla flygflottiljs marsch av Sam Rydberg. Pandemin har gjort levande musik till bristvara, och det gjorde gott i hjärtat och själen att höra brassensemblen!

Nästa årsmöte kommer förhoppningsvis att kunna hållas i ordinarie tid, i april 2021, förhoppningsvis!

Hans Nordmark

Ordförande

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer