Vad gör hemvärnets musikkårer i Coronatider?

Militärmusiksamfundet har varit i kontakt med några av Hemvärnets Musikkårer för att höra hur de hanterar att Hemvärnets verksamhet i stort är inställd fram till den 28de juni.

De flesta av musikkårerna har fått ställa in sina vårkonserter och de kommer inte heller att kunna framträda på nationaldagsfriande landet runt.

Hemvärnets Musikkår Västmanlands kårchef Mattias Abrahamsson låter hälsa att de låter sina musiker handla efter eget ansvar att vara redo när verksamheten väl sätter igång igen. Förutom vårkonserten har ceremonispelningar på Ledningsregementet ställts in. De, som en del andra musikkårer, har även en civil del som även de har fått ställa in framträdanden.

Även Hemvärnets Musikkår Skaraborg låter musikerna hålla igång under eget ansvar. Musikkåren skulle bland annat medverkar på Hemvärnets 80-årsfirande i Stockholm, garnisonens dag på Trängregementet och en stor släktforskningsmässa. Stf kårchef Camilla Ljungberg säger att de ser över hur de kan göra för att starta upp verksamheten med kort varsel, exempelvis med spelningar i staden som inte kräver allt för mycket förberedelser.

Bo Sandberg, kårchef vid Hemvärnets Musikkår Uppsala, säger att deras programråd arbetar med att ha ett färdigt program inför hösten när verksamheten återupptas. Musikerna i musikkåren har tillgång til noterna, så det finns en morot för att öva på egen hand hemma; tyvärr har inte alla möjlighet att träna hemma och musikkårens replokal ligger inne på garnisonen, så den kommer de inte åt. Musikkåren har fått ställa in Garnisonens Dag, samt en konsert i Gävle, förutom de ovan nämnda spelningarna.

 

MMS hoppas att musikkårernas verksamhet kommer igång i slutet av juni, blåsmusik är ju ett inslag i Sommarsverige som verkligen hör till!

 

Daniel Krondahl