Tankar från ordföranden i pandemitider – 2

Vi vet inte när kranen med levande musik, konserter och repetitioner kommer att kunna öppnas igen, om det blir om två månader, fyra månader, sex månader eller om längre tid, men vi vet ändå att den kommer att öppnas. Med ett undantag där mycket just nu tyder på att det inte blir någon kranöppning alls. Jag tänker på Göteborg Wind Orchestra (GWO), där VD Kristian Jörgensen i en statusuppdatering 23/4 berättar att läget fortfarande i allra högsta grad är akut men ovisst. Man har påbörjat avvecklingsprocessen med allt vad det innebär (bland annat varsel), men man jobbar fortfarande intensivt med att finna lösningar i form av ny finansiering/huvudmän/ombildning eller annat, för att i så fall avbryta processen. Styrelsen träffas regelbundet i extra möten. Kristian Jörgensens bedömning är att beslut kommer att fattas inom kort, och man kommer kunna ge tydliga besked om GWO:s framtid senast i slutet av maj. Så långt VD:s uttalande. Alltså ännu inte något tillskott av pengar eller ytterligare respons från Göteborgs stad, kulturnämnden. Nedläggningen av Västsveriges enda professionella blåsorkester ser just nu ut att vara ett bedrövligt faktum!

Nöden är uppfinningarnas moder, och under Coronakrisen kläcks flera idéer om att med IT-hjälpmedel skapa och hålla igång musikalisk verksamhet. Två exempel vill jag nämna: Sveriges Orkesterförbund (SOF) arrangerar i slutet av april ett webbseminarium: Digitala verktyg för ensemblespel och egen övning. P2 har ett projekt kallat Valborgskör, där vårsångnödiga körsångare får skicka in en ljudfil med sin stämma på Längtan till landet (Vintern rasat ut …) till musikredaktionen som mixar allt till en flerstämmig version, som sedan sänds ut över landet. Båda exemplen är både intressanta och goda initiativ!

Den här perioden när vi har mer tid att läsa och ta del av medier än annars, vill vi gärna ha mer material till MMS-webben från våra medlemmar och läsare. Har Du möjlighet att skriva en liten artikel om verksamheten i din/en musikkår/blåsorkester eller om någon trevlig, rolig eller tokig händelse ur blåsmusicerandets underbara värld, så tar vi gärna emot och publicerar. Finns en bild med också, blir vi extra glada.

Till sist ett par boktips:

  • Ernst Brunner: Likt ett skeleton, (Albert Bonniers förlag) som är en första historisk biografi över Johan Helmich Roman, där författaren levandegör tonsättaren och människan Roman och hans samtid.
  • Johanna Broman Åkesson: Med gårdagens dörr på glänt – Povel Ramel och melodins epok (Sekel bokförlag). Det är författarens doktorsavhandling som beskriver och analyserar Povel Ramels texter, musik och konstnärskap utifrån hans influenser av upplevd musik under melodiepoken, en epok som omfattar allt från nationalromantikens visor till popens genombrott.

I dessa två böcker finns mycket genomarbetat och välskildrat stoff att hämta för den musikhistoriskt intresserade.

Allt gott!

Hans Nordmark