Sammanfattning från senaste styrelsemötet

Styrelsemöte 2019-10-21 MMS har 10-11 styrelsemöten per år. Till stor del handlar mötena om samfundets löpande, förvaltande verksamhet: avstämning av ekonomi och medlemsmatrikel, status på arbetet med MarschNytt och MarschBladet, läget på vår webbplats och aktiviteten på sociala medier. Vi får också rapport från Lokalgruppen om hur det omfattande, ambitiösa och uthålliga arbetet med att…

Läs mer

Kronprinsens Husarregementes Musikkår i Stralsund

Ett återkommande evenemang i den tyska kuststaden Stralsund är ”Schill reenactment”, som högtidlighåller minnet mannen som kortvarigt lyckades befria Stralsund från Napoleons trupper 1809. I år var Kronprinsens husarregementes musikkår på plats tillsammans med Kronprinsens husarregementes minnestropp. Evenemanget, som ägde rum i månadsskiftet augusti/september, kretsar kring historien om Ferdinand von Schill. Personer i tidsenliga kläder…

Läs mer

Sam Rydberg-dagen 2019

Söndagen den 27 oktober firar Militärmusiksamfundet Sam Rydberg-dagen med en medlemssammankomst där en MMS-oktett spelar och Thomas Roth berättar om Sam Rydbergs liv och verk. Kaffe, te, smörgås och kakor serveras. Pris per deltagare 100 kr inklusive fika. Föranmälan behövs för att vi ska kunna beställa rätt mängd fika. Tid: Söndag 27 oktober kl 15-17…

Läs mer

Kronobergarna i Tyskland

Kronobergarnas Musikkår (Kronobergarna), militärkulturhistorisk musikkår från Växjö, har nyligen återvänt från orkesterresa till Wittstock i Tyskland. Det är femte gången som staden Wittstock bjuder in musikkåren och denna gång till deltagande vid festligheterna i samband med den 20-årsjubilerande orkesterfestivalen samt trädgårdsutställningen (Landesgartenschau). Kronobergarna har sina rötter i den militärmusik som bedrevs vid Kungliga Kronobergs Regemente…

Läs mer

Rapport från Lokalgruppen

Lokalgruppen är en informell grupp av MMS-medlemmar som träffas regelbundet i MMS lokal i Bromma, där samlingarna av noter, inspelningar och mycket annat finns. Gruppen uppstod i slutet av 2017 och har sedan dess samlats de flesta tisdagar och arbetat med registrering. Vi som är med är Göran Blixth, Roger Hansson, Jan Larsson och Lars…

Läs mer