Angående minskat verksamhetsstöd till Göteborg Wind Orchestra

Nedanstående skrivelse har skickats till Göteborgs stad:

“Det är med stor förvåning, besvikelse och frustration vi i Militärmusiksamfundets (MMS)
styrelse tar del av informationen att Göteborgs stad, kulturnämnden, avser att halvera
verksamhetsstödet till Göteborg Wind Orchestra (GWO) inför 2020, dessutom med mycket
kort varsel.
Enligt GWO:s ledning innebär halveringen av stödet att orkestern och verksamheten måste
påbörja en avveckling, eftersom all möjlig ”osthyvling” av kostnader redan har genomförts.
Den i särklass största delen av kostnaderna är förstås lönerna, men antalet musiker går inte att
minska ytterligare, om man ska kunna fungera som blåsorkester. Och det är som bekant lättare
att lägga ned en verksamhet än att bygga upp den igen.
GWO, som funnits sedan 1905, är en av Sveriges professionella blåsorkestrar, för närvarande
fem till antalet. Tre av dessa ingår i försvarsmakten, varav två med basering i Stockholm och
en i Karlskrona. I Stockholm finns dessutom Blåsarsymfonikerna, en halvtidsorkester, på
samma sätt som GWO. Dessa fem orkestrar håller en mycket hög musikalisk nivå och bildar
tillsammans en nationell infrastruktur av musikkårer, som tveklöst betyder mycket lokalt,
regionalt, nationellt och internationellt. Utan GWO blir Västsverige en vit fläck på den
professionella blåsorkesterkartan!
Enligt MMS uppfattning borde det vara en viktig angelägenhet för rikets andra stad att ha en
professionell utövning inom alla konstområden, och att den ska ses om en viktig del av och en
stor tillgång för Göteborgs kulturliv. GWO ger varje år 50 – 60 konserter i Göteborg, flera av
dem i samarbete med musikklasser, kulturskolor och övriga lokala musiklivet.
Vi har förståelse för den nu svåra ekonomiska situationen för kulturnämndens ansvarsområde
i Göteborgs stad och att besparingar är nödvändiga, men vädjar om och har förväntningar på
att kulturnämnden och kulturförvaltningen tar ett större lokalt och även nationellt
kulturpolitiskt ansvar. Ett sådant innebär i det här fallet att halveringen av verksamhetsstödet
till GWO omprövas, så att orkestern kan fortsätta finnas till och verka som professionell
blåsorkester.
Stockholm 2020-01-02
Med vänlig hälsning
Hans Nordmark
Ordförande Militärmusiksamfundet”

Skrivelsen för nerladdning