Ceremoni i kvällningen: Hemvärnets musikkår Lund på krigsförbandsövning

Hemvärnsmusiken grundades 1940 och då för att förse Hemvärnet med ceremonimusik. Så är fortfarande fallet (även om mycket tid och möda även läggs på konsert och ceremonimusik på nationell nivå) och i den andan genomförde Hemvärnets musikkår Lund korum och chefsöverlämning som del av 46.hemvärnsbataljonens krigsförbandsövning.

Efter mycket lång och trogen tjänst överlämnade major Lars Olsson till den tillträdande bataljonschefen kapten Ulf Berg. Lars Olsson började sin bana i Hemvärnet i Lund redan i slutet av 70-talet och kommer nu att fortsätta sin gärning som rådssekreterare i Hemvärnsrådet.

467:e musikkåren, Hemvärnets musikkår Lund genomförde ceremonin med samlingsmusik som bestod av Fladdrande Fanor (Widquist), Södra skånska dragonregementets marsch (Donizetti), Norra skånska regementets marsch (Rydberg), Skånska luftvärnsregementets marsch (Lindgren) och Livregementets grenadjärers marsch (Eilhardt). Efter korumsignal, slagen på förstämd trumma av musikkårens vice dirigent Johan Rufeldt sjöngs gemensamt ps 297 Härlig är jorden. Därefter följde en betraktelse av bataljonspastorn.

Efter att hemvärnets igenkänningssignal blåsts av Ulf Bengtsson avslutades ceremonin med Södra skånska regementets marsch (Zirkoff) varefter den uppställda bataljonen återgick till sina sista uppgifter för att sedan skingras på söndagens förmiddag.

I allt var det en högtidlig ceremoni som andades det som Hemvärnet är satt att göra – med frivilliga krafter och allehanda färdigheter vara beredd när samhället inte är det.

Musikkåren leddes av kårchef löjtnant Mats Manhammar, stf kårchef fänrik Fredrik Bruzelius och dirigent kapten Jörgen Flink.

Stf kårchef Bruzelius går igenom teknikförutsättningarna inför ceremonin. Dirigent Flink lyssnar intensivt

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer