Rättelse till Marschnytt 172 – 50 år sedan anställningen

I artikeln om Sveriges Militärmusikers Förening (SMMF) i Marschnytt nr 172 nämns på slutet att ett antal av deltagarna kunde fira att det var 50 år sedan de fick anställning i militärmusiken. I uppräkningen missades Jack Larsson (I5) .

Här är bilder på gänget: