Examensdags!

Hemvärsmusiken genomför kontinuerligt utbilding och fortbildning av sina dirigenter. Detta sker i olika nivåer, där målet är att över tid alla ordinarie och vice-dirigenter ska genomgå hela denna utbildningserie.

Under våren kommer två av dessa utbildningssteg att avslutas med respektive konserter. Först ut är det sista steget i utbildningen som avslutas i Lund, med Hemvärnets musikkår Lund som ”övningsobjekt”, söndagen den 26 mars med en konsert i Folkparkens Rotunda kl 13.00.

Söndagen den 3 april är det dags för ett av de tidigare stegen att ha sin examenskonsert – denna gång i Linköping tillsammans med Hemvärnets musikkår Östergötland. Konserten är i Katedralsskolan och startar kl 16.00.

Fri entré till båda tillfällena!