Fin utmärkelse till Torgny Hanson

Militärmusiksamfundet vill rikta varma gratulationer till Torgny Hanson som i samband med högtidssammankomsten den 29 november förlänades Kungliga Musikaliska Akademiens utmärkelse ”För tonkonstens främjande” direkt ur H.K.H Kronprinsessans Victorias hand. Ceremonin ägde rum i samband KMA:s årliga högtidssammankomst. Utmärkelsen förlänas högt förtjänta personer för betydande insatser inom svenskt musikliv.

Torgnys prominenta betydelse och gärning för svensk militärmusik är i det närmaste obeskrivlig och ytterst högaktningsfull.