Hanseman Samuelsson är “Hedersmusiker 2021″ i Hemvärnet

Hemvärnets Centrala Musikråd (CMR) utser varje år sedan 1977 en “Hedersmusiker” såsom
erkänsla för mycket förtjänstfull aktiv verksamhet för hemvärnsmusiken under lång tid.

Hedersmusiker ska:
● ha varit hemvärnsmusiker i minst 25 år
● ha varit mycket aktiv i musikkårens repetitionsarbete och konsertverksamhet
● ha aktivt medverkat i musikkårens musikaliska verksamhet
● ha aktivt medverkat i musikkårens ledning
● ha varit dirigent, musikkårchef, styrelseledamot eller innehaft annan ledande befattning inom musikkåren.
Hedersmusiker föreslås av musikkår som insänder förslag med motivering till CMR.
CMR kan, om särskilda skäl föreligger, utse annan icke hemvärnsmusiker till “Hedersmusiker”.

CMR har utsett major Hanseman Samuelsson – musikhandläggare inom Elfsborgsgruppen/ FöMedC/ Amf4/ MRV till “Hedersmusiker 2021”.

Ur Motiveringen:
Hanseman Samuelsson har förvisso aldrig varit aktiv hemvärnsmusiker, men har i sin roll som Musiksamordnare på Elfsborgsgruppen stöttat sina musikkårer långt utöver vad rollen kräver. Hans bidrag till Hemvärnsmusiken gör honom synnerligen värdig att nomineras till
utmärkelsen som Hedersmusiker 2021.

Hanseman utsågs till Musiksamordnare på Elfsborgsgruppen år 2000 och har sedan dess varit ett stort och kontinuerligt stöd för musikkårerna inom Elfsborgsgruppen: HvMk Göteborg och HvMk Borås. Han har i sin roll som Musiksamordnare varit pådrivande och djupt involverad i kårernas utveckling och såsom lagledare och musikälskare starkt bidragit till kårernas framgångar.

Hanseman har aktivt profilerat musikverksamheten som en viktig, aktiv, synlig, proffsig och naturlig del av Försvarsmaktens verksamhet i Göteborg.
Hans engagemang har förankrat Göteborgskårens position inom Garnisonen, Elfsborgsgruppen och den militära organisationen, men också sett till att smidigt ordna med allehanda praktikaliteter såsom transporter, lokaler, förplägnad och förbrukningsmateriel. Tack vare detta kan kårledning och musiker fokusera på sin huvuduppgift : att musicera och leverera musik av högsta kvalitet för Försvarsmakten och det civila samhället och bygga ett starkt kamratskap.

Ur ett nationellt perspektiv har Hanseman svarat för utbildningsplanering för dirigenter med planering av övningsorkestrar och högvaktsplaneringen. Han har också sett till att Centrala Notbiblioteket fick en långsiktig hemvist i Borås.

Hanseman har agerat som ett föredöme för rollen ”musikhandläggare” – en roll som kommer att bli ännu viktigare i den framtida organisationen. Inom den nya regionala organisationen stöttar han nu alla hemvärnskårer inom MRV på ett föredömligt sätt.

Vid pennan,

Gunnar Preifors, sekreterare CMR

Foto: Josefine Kruger Från Hemvärnets julkonsert i Vasakyrkan med HvMk Göteborg den 5 december. Fr v Christina Petersson, Hemvärnsbefälets Riksförbund Göteborg, major Hanseman Samuelsson, Ulf Kruger, kårchef HvMk Gbg och Gunnar Preifors, ledamot CMR. Hanseman tilldelades HBR:s hedersförtjänsttecken samt ett jägarhorn från CMR.

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer