”Fra Revelje til Tappenstrek”

Så löd temat till årets upplaga av norska försvarsmaktens officiella tattoo, Norwegian Military Tattoo. På svenska blir rubriken ”Från revelj till tapto”, vilket torde syfta på ett varierat program – och det var det. Årets tattoo blev en stor succé med stor publik och deltagarna kom ifrån Nederländerna, USA, Danmark, Italien, Schweiz, Storbritannien, Nya Zeeland, Sverige och Norge. Nedan följer några axplock från årets tattooprogram.

Danmark representerades av självaste Den Danske Livgardens Musikkorps, vilka bjöd på musik av mycket hög kvalitet, såsom ”Marsche De Bataille” och ”Kronprinsessan Marys Honnörsmarsch”. Från USA kom 21st Grey Coat Batallion Fife & Drum Corps, The United States Marine Corps Silent Drill Platoon samt The United States Army Field Band. Det sistnämnda bandet bjöd på en klassisk amerikansk militärmusikalisk show med inslag av filmmusik, jazz och Sousa-marscher.

Från Italien kom de världskända Fanfara Bersaglieri A Caretto Di Bedizzole, vilka spelar medan de springer i fältuniform i egendomliga hattar. Även om den musikaliska kvaliteten inte här är av högsta klass så drar de ändå mycket applåder, vilket de även gjorde då de gästat svenska tattoon.

Det mest exotiska inslaget var självklart dock en av våra svenska militärmusikkårer, Livgardets Dragonmusikkår, vilka till häst bjöd på ett vackert och värdigt figurativt program. Den beridna musikkåren spelade bland annat Björn Skifs-klassikern ”Hooked on a feeling” och den tyska marschen ”Der Hohenfriedberger”. Mycket god musikalisk kvalitet i kombination med stilig exercis borgade för succé.

Norge hade självfallet en stor representation i 2018 års tattoo-upplaga. Två av norska försvarsmaktens fem professionella musikkårer deltog, nämligen Konglige Norske Marinens Musikkorps från Horten, som verkade som husband. Forsvarets Stabsmusikkorps från Oslo genomförde ett bra figurativt marschprogram. Som sig bör deltog också Hans Majestet Kongens Musikk og Drillkontigent med ett imponerande figurativt program till tonerna av klassikerna Gardesmarsj och Gammel Jaegermarsj. Direkt efter att tattooets den sista av fyra tattooföreställningar klingat ut gav de sistnämnda sig av mot USA och Virginia International Tattoo i Norfolk.

Tattooet, innehöll även en exercerande dansgrupp från Nya Zeeland, Lochiel Marching Drill Team, vilka tidigare gästat Sverige i samband med dåvarande Swedish Military Tattoo i Globen i Stockholm. Säckpiporna, vilka har sin stående plats i varje tattoo, kom i år ifrån ”tattooernas Mecka”, Edinburgh. Nederländerna representerades av Nederländska Marinens Musikkår – en stor musikkår som spelar med mycket hög klass. Schweiz representerades av Top Secret Drum Corps.

Tattooet arrangeras av norska försvarsmakten. Detta märks inte minst på att det är ett mycket påkostat evenemang. Norska hemvärnet genomförde också en häftig stridsförevisning till tonerna av husbandet.

En särskild hyllning av FN-insatsen UNIFIL ägde rum, varefter musikkårerna spelade mäktig och sentimental musik medan skadade och avlidna soldater hedrades på den storbild som förgyllde tattoo-arenan.

Sammanfattningsvis kan sägas att årets upplaga av Norwegian Military Tattoo höll mycket hög standard. Låg medelålder på den tusenhövdade publiken indikerar att detta evenemang kan bli långvarigt. Att försvarsmakten arrangerar tattooet innebär goda möjligheter till såväl musikaliskt, ekonomiskt som logistiskt stöd. Kanske något den svenska försvarsmakten borde ta efter?

John S

 

Foto: Anette Ask/Forsvaret.