Kort från senaste styrelsemötet

Under den tidiga aftonen den 16 september sammanträdde styrelsen. Närvarande var fem stycken ledamöter i lokalen samt tre via telefon. Med på mötet fanns även en, utav styrelsen, adjungerad ledamot. Var och en styrelseledamot rapporterade läget kring sina ansvarsområden inför auditoriet. Mötet blev mycket effektivt då det hela tiden arbetades mot beslut. Beslut kring medaljtilldelning, arbetsordningar, försäljning m.m togs. En uppgift som hela styrelsen fick var att undersöka i respektive kontaktnät om man kan hitta en ny redaktör och layouter till vår tidning MarschNytt. Andra frågor som avhandlades var uppstart av MMS Musikkår. Det förelåg en rapport kring detta, som genomgicks. Mer om detta på medlemssidorna. Styrelsen diskuterade även vad samfundet ska göra på sin högtidsdag, dvs. på Sam Rydberg-dagen. Mer information om detta kommer. Styrelsen landade i att man behöver bli bättre att kommunicera kring vad som händer i MMS. Artiklar ska läggas upp efterhand kring lokalgruppens arbete, styrelsens arbete och liknande.

Styrelsen