Kronprinsens Husarregementes Musikkår i Stralsund

Ett återkommande evenemang i den tyska kuststaden Stralsund är ”Schill reenactment”, som högtidlighåller minnet mannen som kortvarigt lyckades befria Stralsund från Napoleons trupper 1809. I år var Kronprinsens husarregementes musikkår på plats tillsammans med Kronprinsens husarregementes minnestropp.

Evenemanget, som ägde rum i månadsskiftet augusti/september, kretsar kring historien om Ferdinand von Schill. Personer i tidsenliga kläder från flera länder samlas för att visa upp historien om von Schill och dåtida stridsteknink. Som ett stort skådespel iscensätts slagen där von Schill stred, jagades genom staden och slutligen sköts till döds. Kronprinsens husarregementes musikkår från Malmö, som högtidlighåller minnet av ett av de gamla kavalleriregementena i Skåne, var enda musikkår på plats.

Musikkårens uppdrag var att genomföra ett antal konserter öppna för allmänheten, förutom att bidra med ceremonimusik vid öppningsceremoni, tapto, och kransnedläggning. En mässingssextett ur musikkåren spelade dessutom på en bal dit de stridande deltagarna inbjudits.
Under öppningsceremonin fick alla deltagande grupper möjlighet att presentera sig för stadens borgmästare. Musikkåren, som reste tillsammans med minnestroppen, spelade därefter de deltagande truppernas nationalsånger.

På konserterna, som genomfördes på Alter Markt framför det f.d. svenska kommendanthuset, spelades mycket kavallerimusik, framförallt sådan som knyter an till Sverige och de skånska kavalleriregementena. Bland annat hördes ”Marsch der Hannoverschen Garde du Corps”, ”Finska rytteriets marsch”, ”Skånska husarregementets travmarsch” och naturligtvis ”Kronprinsens husarregementes paradmarsch”. Musikkårens deltagande var mycket uppskattat från arrangörernas sida, och många förbipasserande tyskar passade på att komma fram och ställa frågor under konserterna.

Taptot skedde efter mörkrets inbrott på lördagkvällen den 31/8. Efter att skådespelet var avklarat och kanonerna tysnat inbjöd taptot till en stunds eftertanke kring striderna runt Stralsund 1809. Fan- och fackelbärare bidrog till en stämningsfull atmosfär, som inte försämrades av ”Svenska arméns stora tapto” och den tyska psalmen ”Ich bete an die Macht der Liebe” (”Jag ber till kärlekens makt”).

På morgonen följande dag skedde evenemangets sista programpunkt; de deltagande inklusive musikkåren samlades vid Ferdinand von Schill-monumentet i utkanten av stadens centrum för att högtidlighålla den person som av många Stralsundsbor ses som en hjälte. Efter ett avslutande tal och Europahymnen av L v Beethoven var arrangemanget avslutat och deltagarna marscherade hemåt.

Nästa gång Schill reenactment arrangeras är under sensommaren 2021.

Skrivet av Tobias Hamström