Marschnytt försenat

Nästa nummer av Marschnytt är tyvärr försenat till månadsskiftet november/december. Förseningen beror på diverse faktorer men nu är arbetet med att slutföra detta nummer i full gång. Vårnumret ligger kvar på planerad utgivningsplan.