Sammanfattning från senaste styrelsemötet

Styrelsemöte 2019-10-21
MMS har 10-11 styrelsemöten per år. Till stor del handlar mötena om samfundets löpande,
förvaltande verksamhet: avstämning av ekonomi och medlemsmatrikel, status på arbetet med
MarschNytt och MarschBladet, läget på vår webbplats och aktiviteten på sociala medier. Vi får
också rapport från Lokalgruppen om hur det omfattande, ambitiösa och uthålliga arbetet med att
registrera och arkivera musikalier (noter och fonogram) fortskrider. Ett projekt med att ”staga upp”
medaljhanteringen på alla sätt samt återaktivera den har kommit en god bit på väg. Andra frågor
som behandlades 21/10 var genomförandet av Sam Rydbergsdagen 27/10, som ett steg i att
återuppta den utåtriktade verksamheten, ett ev. samarbete med annan aktör kring MMS musikkår,
och samarbeten med andra blåsmusikföreningar framöver, en marschkompositionstävling med
anledning av att Livgardet fyller 500 år 2021 samt inspelning av militära signaler för att användas
som ringsignaler i mobiltelefonen.
Glädjande nog har MMS fått en gåva, en stor summa pengar genom testamente, från en avliden
medlem. Varmt tack!
Hans Nordmark
Ordförande