Sam Rydberg-dagen 2019

Årets Sam Rydberg-dag högtidlighölls av Militärmusiksamfundet vid en sammankomst på Militärsällskapet i Stockholm. Ett trettiotal deltagare var närvarande och hörde Thomas Roth berätta om Sam Rydbergs liv och verk. En elvamannaoktett spelade marscher som Sam Rydberg skrivit. Efteråt serverades fika och mackor, och det minglades under trevliga former. Ivar Widners medalj i silver och diplom delades ut till vår kassör Jan Larsson för långvarigt och noggrant arbete och till Fredrik Lundqvist, styrelsemedlem och tidigare lokalansvarig, som var den som påbörjade det arbete med inventering och registrering av samlingarna som Lokalgruppen arbetar med. Efter sammankomsten stannade ett antal medlemmar kvar och umgicks över ett glas öl.

Oktetten

Flöjt Joakim Voltaire

Klarinett 1 Mats Jonsson

Klarinett 2 Erik Sigblad

Esskornett Robin Wahl

Trumpet Inge Lind Horn Robert Behrer

Tenor 1 Anthon Haväng

Tenor 2 Fredrik Strand

Tuba Olof Kjellström

Marschtrumma Fredrik Lundqvist

Bastrumma Jacob Johansson

Marscherna

Gardeskamrater

Tre Kronor

Ikaros

Den svenske underofficeren

På vakt

Svenska färger

Avanti per patria

Till fronten

Extranummer: Den svenske underofficeren