Landslaget i blåsmusik 2021

Landslaget i blåsmusik 2021

På Lunnevads folkhögskola söder om Linköping pågick under tiden 1–14 augusti musikkursen Landslaget i blåsmusik. Kursen är en institution i svenskt musikliv som har genomförts varje år (utom 2020) sedan 1975. Bakom kursen står Riksförbundet Unga Musikanter (RUM) och projektledare de flesta åren och i en oavbruten följd sedan 2001 har Perry Göransson varit. I en telefonintervju berättar Perry om Landslaget i blåsmusik, både om årets upplaga och om tidigare årgångar: Landslagets musikaliska ledare, dirigent och kapellmästare, sedan fyra år tillbaka är norrmannen Helge Haukås. Han var tidigare universitetslektor i dirigering på Griegakademiet i Bergen. Haukås har under en lång tid varit en del av det norska blåsorkesterlivet, bl.a. som solokornettist i Forsvarets Musikkorps Vestlandet och som solotrumpetare i Bergens Filharmoniska Orkester. Han har också varit konstnärlig ledare för Forsvarets Musikkorps Vestlandet. Idag är Helge Haukås en populär gästdirigent hos såväl professionella som amatörorkestrar. Därutöver är Helge numera jazztrumpetare.  Under Landslagets mångåriga existens har flera kända dirigenter och musikprofiler varit dess musikaliska ledare, t.ex. Kaj-Åke Nilsson, Birger Jarl, Lars Benstorp, Per Lyng, Per Engström och Nils-Gunnar Burlin. Kursen har inte alltid hållits på Lunnevads folkhögskola. Andra kursplatser har varit i bl.a. Karlskoga, Oskarshamn och Mjölby.

Landslaget i blåsmusik består av 52 medlemmar i åldern 14–25 år, varav några musikhögskolestudenter. Besättningen är 5 flöjter, 2 oboer, 2 fagotter, 10 klarinetter, 4 saxofoner, 6 trumpeter, 6 horn, 6 tromboner, 2 eufonier, 3 bastubor och slagverk med 6 musiker. Kulturskolornas elever brukar till 65–70 % vara flickor, men i årets landslag ingår 23 flickor och 29 pojkar. Alla deltagarna har antagits till kursen efter godkänd provspelning.

Rekryteringen av unga musikanter till kursen har varit ojämn över åren. I slutet av 1980-talet och under 1990-talet var antalet sökande mycket stort, förkunskaperna mycket goda och den musikaliska kvalitén mycket hög. Sedan dess har rekryteringen mer haft karaktären av berg- och dalbana, enligt Perry. Antalet kulturskoleelever, som utgör rekryteringsbasen till landslaget, har minskat. Tillgången på unga, skickliga musiker är ofta lokalt betingad. Vissa städer och orter är bra på att få fram kvalificerade ungdomar inom en viss instrumentgrupp, vilket beror på inspirerande lärares insatser. Årets landslag är en homogen årgång där instrumentgrupperna matchar varandra väl.

En kursdag för landslagets musiker innehåller inte mindre än fem pass med orkesterspel på sammanlagt åtta timmar. Under de avslutande konsertdagarna hålls generalrepetitioner, och under två kursdagar har professionella musiker, främst från Östgötamusiken och Linköpingstrakten, medverkat som stäminstruktörer.

Landslagets repertoar är mycket bred och består av klassisk musik, originalmusik för blåsorkester, folkmusik, afroamerikansk musik och marscher. Som exempel kan nämnas Paul Dukas Fanfare pour précéder ”La Peri”, Gustav Holsts First Suite in Ess, Trittico av Vaclav Nelhybel, Ur 12 heroiska marscher av G.F: Telemann, potpurriet I valstakt med Evert” (Taube), Basie av Öivind Westby och Sam Rydbergs Gardeskamrater. Tanken bakom den allsidiga repertoaren är att deltagarna ska kunna ta med sig hem interpretationskunskaper inom olika musikgenrer. Inte mindre än hälften av kursdeltagarna har ambitionen att ägna sig åt musik yrkesmässigt, och flera av dem spelar också olika slags musik, vilket visas upp vid de interna framträdandena som äger rum under kvällarna. Att delta i en musiksommarkurs innebär för deltagarna att i två veckor leva i en totalt omfattande musikbubbla dygnet runt. Det kan både projektledaren och undertecknad intyga.  

 

Repertoarlista 2021

 

En av årets musikanter, en klarinettist från Bogota och Sundsvall, för övrigt en mångårig Landslagsspelare, förtjänar att särskilt nämnas. Från dirigentpulten fick Wolfgang Duran uruppföra sin egen stort upplagda rapsodi över colombianska folkmelodier Fantasia Bumbaco. Wolfgang är en högt begåvad musiker, kompositör och dirigent, kanske rent av ämnet till en svensk Dudamel.

Kursen avslutas med fyra konserter: En parkkonsert i Mjölby, inomhuskonserter i Crusellhallen i Linköping, i De Geerhallen i Norrköping och på Musikhögskolan i Stockholm. Några kyrkokonserter var också inplanerade, men var omöjliga att genomföra på grund av pandemirestriktioner.

 

Bilder från parkkonserten i Mjölby

 

Avslutningsvis konstaterar Perry av erfarenhet att konserterna alltid brukar bli bra och lyckade. Perry har en önskan att kulturskolornas lärare ska inspirera sina elever till att söka till Landslaget i blåsmusik och till andra sommarmusikkurser, och ha deltagande där som ett studiemål. Även en provspelning som inte leder till antagning är en nyttig erfarenhet, säger Perry.

Länk till konserten med RUM:s Blåslandslag

Hans Nordmark