Några ord med Leif Karlsson – ny försvarsmusikinspektör

Hej Leif Karlsson som nu är permanent musikinspektör i Försvarsmakten efter att ha varit tf under en tid. En sportfråga: Hur känns det?

Det känns fint att överta det konstnärliga ansvaret för den svenska försvarsmusiken och jag vill göra det med stor respekt för allas kunnande, jag vill skapa goda relationer och jag vill medverka till en utveckling av blåsorkestern som konstform. Jag började min musikaliska bana som 13 åring vid I21´s musikkår i Sollefteå. Kåren hade precis omorganiserats till Regionmusik och behövde regelbundet en extra slagverkare till militära ceremonier och till civila konserter. Nu efter en lång karriär på de internationella scenerna med slagverksensemblen Kroumata känns det fantastiskt att få sluta cirkeln med att åter ta tag i de militärmusikaliska uppdragen.

Leif Karlsson in action med Kroumata. Bild: TT

Vad har du gjort de första veckorna på nya jobbet?

Under mina första veckor har jag haft turen att få övervara ett antal audienser, statsbesök och inte minst våra professionella musikkårers fantastiska konsertutbud. Här har vi ambassadörer för blåsmusiken som håller världsklass! Utöver detta har jag inspekterat de Hemvärnskårer som spelat på vaktparaden och initierat ett nytt tänk där jag ger feedback till hela kåren efter avslutat spel. Denna analys och feedback har i syfte att belysa delar av den musikaliska helheten som bör utvecklas. Men också ge självförtroende för de delar som verkligen är bra. Min tanke är att via dessa samtal främja en utveckling som i senare skede ska ge möjlighet till att spela som representant för Försvarsmakten vid internationella mötesplatser. Jag har också hunnit medverka vid Känsökursen som drivs på ett lysande sätt av medlemmarna i Hemvärnets musikkår Göteborg. Här får nästa generation unga musiken spela originalmusik, de får möta professionella instruktörer från Göteborg Wind Orchestra som ger frikostigt av sina erfarenheter. Här finns ett bra tänkt för att fånga upp de unga och ge dem meningsfulla musikaliska och administrativa uppgifter. Jag hoppas att vi kan utöka upptagningsområdet så hemvärnets unga musikanter på flera platser i Sverige får chans att utvecklas. Ungdomarna blir ambassadörer och inspiratörer vid sina hemmakårer efter kursen.

Vilka personer hjälper dig i ditt arbete?

Staben på Försvarsmusiken besitter stor kunskap och vi hjälps åt att lösa alla uppgifter som passar våra bord. Ett viktigt moment är planeringen så vi har en klar bild av alla de behov och önskemål som föreligger från Kungahuset, förbanden och musiklivet i övrigt.

Vad ser du som utmärkande (och värt att bevara/utveckla) för just svensk militärmusik

Under hösten har vi drivit ett projekt för att renskriva partitur och stämmor på ett antal av våra mest älskade marscher. Detta arbete är ett led i att bevara vår tradition och samtidigt skapa förutsättningar för att svenska marscher ska kunna spelas av musikkårer i andra länder. Min ambition är att lyfta upp dessa verk i Kungl. Musikaliska Akademiens serie Levande musikarv. Vår konstform är också beroende av att vi spelar mer originalmusik för att utveckla våra musikkårer. Jag ser t.ex. i Norge hur amatörkårer i olika nivåer sätter tänderna i transparenta moderna partitur av den nyskrivna klassiska repertoaren som skapar meningsfullt arbete i stämmorna och som får t.ex. oboister, slagverkare och fagottister att stanna kvar i kårerna.

Vilken är din utländska favoritmusikkår?

Att välja en utländsk favoritmusikkår är svårt men förra året fick jag genom Sten Frykbergs stipendiefond följa arbetet vid de nationella tävlingarna för ungdomsblåsorkester i Japan. De unga musikanter jag hörde slog hål på alla eventuella fördomar mot japanska ”robotmusikanter”. De 24 orkestrarna med deltagare från 11 år till 17 år är numera mina utländska favoritmusiker.

Stort tack för pratstunden och MMS önskar ett stort lycka till med det viktiga arbetet att leda svensk försvarsmusik in i framtiden.