Det Internationella Militärmusiksamfundets möte i Nederländerna 2019

Mellan den 26 juni och den 29 juni var det åter samling för representanterna från det Internationella Militärmusiksällskapet, IMMS. Denna gång var samlingen i Nederländerna, eftersom landet just år 2019 erinrar om 200 år med militärmusik. Cirka 60 medlemmar samlades från 12 länder och fyra världsdelar, ungefär hälften av medlemmarna var nederländare. Organisatörer för mötet var den nederländska avdelningen av IMMS. För dem som ankom tidigast under onsdagen den 26:e till Haag, fanns möjligheten att besöka det kungliga stallet, där hästar och vagnar för ceremoniella uppdrag är stationerade, bara något kvarter ifrån kungens officiella palats, Noordeinde. Under kvällen erbjöds konserter i en teater, där två professionella nederländska militära musikkårer spelade varsin konsert för oss; Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers / Grenadjärgardets och Jägarnas Fanfarkår och Fanfare Bereden Wapens / De beridna förbandens fanfarkår.

Torsdagen den 27:e åkte vi gemensamt till Rotterdam och van Ghent-kasernen, där det under förmiddagen var en ceremoni som en hyllning för marinveteraner. Musik av yrkesmusikkåren Marinierskapel der Koninklijke Marine / Kungliga Nederländska Marinens musikkår och deras Tamboers en Pipers / Marininfanteriets trum- och piparkår. Som avslutning på ceremonin spelades den nederländska IMMS-marschen, som en hyllning till oss i IMMS. Under eftermiddagen fick vi en djupare inblick i traditionerna runt Marininfanteriets trum- och piparkår, genom ett speciellt historiskt föredrag med musikaliska exempel på signalhorn, trumma och flöjt. Resan till Rotterdam innehöll även en rundtur i en turistbåt, för att visa västvärldens största hamn. Väl tillbaka i Haag genomfördes den officiella middagen på Haags mest berömda och femstjärniga hotell, Hotel Des Indes. Eftersom Sverige stod som värd för IMMS:s samling för två år sedan i Stockholm, höll undertecknad ett tal till värdarna för detta möte under högtidsmiddagen.

Fredagen den 28:e om förmiddagen genomfördes det officiella IMMS-mötet, inne i Försvarsministeriet i Haag. Den senaste tiden har inneburit vissa utmaningar för IMMS, då kassören har dött och web-mastern har bytts ut samt att den ansvarige för IMMS-tidningen har meddelat att han vill få en efterträdare. Alla nationella representanter fick berätta om sina länders rekrytering av medlemmar både nationellt och internationellt. Som ny PR-officer för IMMS valdes undertecknad. Därefter föredrogs historiken och den nuvarande situationen för den nederländska militärmusiken av chefen för den nederländska militärmusiken, överstelöjtnant Soldaat. Eftermiddagen bestod av museumsbesök till ett galleri (Mauritshuis) med några av Nederländernas mest berömda målningar och därefter en guidad tur genom regeringscentrum och de två riksdagskamrarna.

Lördagen den 29:e var de nederländska veteranernas dag. Den började med en medaljceremoni under överinseende av Kung Willem-Alexander av Nederländerna. Endast särskilt inbjudna gäster närvarade liksom närmast anhöriga till dem som erhöll medaljer. Ceremonin började inne i riddarsalen, där delar av Kungliga Nederländska Marinens
musikkår spelade, och fortsatte på innergården Binnenhof, där Orkest van de Koninkjijke Luchtmacht / Kungliga Nederländska Flygvapnets musikkår spelade. Därefter genomfördes veteranparaden, med ett antal veteranföreningars medlemmar och fordon som paraderade förbi Kungen. Nästan alla militära musikkårer från Nederländerna deltog i paraden, förutom de traditionella, delvis militära och frivilliga militära musikkårerna. På en stor gräsplan några kvarter från Binnenhof, Malieveld, samlades alla efter paraden. Här fanns allt från utställningar och informationstält till konserter under hela veterandagen. Kvällen avslutades med ett historiskt traditionellt tattoo. Sju av Nederländernas förbandsbundna frivilliga musikkårer samt ett säckpipeband, medverkade i ett av IMMS NL:s särskilt arrangerat Taptoe i Binnenhof i Haag, med anledning av 200 år militärmusik i kungariket Nederländerna. I tattooets final spelades den nederländska IMMS-marschen; ett mycket lyckat inslag som avslutning för IMMS:s samling i Holland. Länge leve
militärmusiken i alla dess former och i alla dess länder!

Artikelförfattaren tillsammans med chefen för den nederländska militärmusiken, överstelöjtnant Soldaat.

 

av

Johanna Lundgren
Medlem MMS
Sveriges representant i det Internationella Militärmusiksamfundet, IMMS
Ny PR-officer för IMMS